C-222/13 TDC A/S mod Erhvervsstyrelsen

Teleklagenævnet har ved kendelse af 22. april 2013 besluttet at forelægge præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen om fortolkning af forsyningspligtdirektivet (direktiv 2002/22/EF af 7. marts 2002 om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester med senere ændringer) og artikel 106, stk. 2 og artikel 107 i EUF-traktaten. Spørgsmålene angår navnlig, om det er i overensstemmelse med det pågældende direktiv, at TDC A/S indtil 1. april 2012, som forsyningspligtudbyder, ikke har haft krav på særskilt dækning fra staten af nettoomkostningerne forbundet med varetagelsen af en supplerende forsyningspligt, der ikke er omfattet af direktivet, men at TDC kun har haft krav på dækning af eventuelle samlede nettoomkostninger forbundet med varetagelsen af alle pålagte forsyningspligtydelser.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Læs meget mere om sagens faktiske og juridiske omstændigheder i notatet nedenfor

  Forelæggende Ret:

  Teleklagenævnet

  Dokumenter fra Domstolen

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 24. april 2013

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 12. juni 2014

  Dom af 9. oktober 2014


  Folketingets dokumenter

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Notat om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-222/13, TDC A/S mod Erhvervsstyrelsen, bilag 527 af 15. august 2013

  Notat om afsigelse af dom i sag C-222/13,  bilag 3 af 8. oktober 2014  

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik