C-303/13 P Kimmissionen mod Jørgen Andersen (DSB-sagen) DOM

Kommissionen har den 3. juni 2013 appelleret Rettens dom. Kommissionens appel støttes på et enkelt anbringende, nemlig at Retten begik en retlig fejl (overtrædelse af artikel 108, stk. 2, artikel 288 og artikel 297, stk. 1, i EUF-traktaten) ved at fastslå, at Kommissionen burde have anvendt forordning 1370/2007.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Appel af sag T-82/11 Andersen mod Kommissionen (dom den 20. marts 2013)

  Kernen i Kommissionens argumentation er, at Kommissionens vurdering af, om en unotificeret statsstøtte er forenelig med det indre marked, skal anvende de EU-retsregler, der finder anvendelse på afgørelsestidspunktet, og ikke, som Retten fastslog, de retsregler, der fandt anvendelse, da statsstøtten blev tildelt.

  Læs meget mere i notatet nedenfor


  Dokumenter fra Domstolen:

  Appel af 3. juni 2013

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 21. maj 2015

  Dom afsagt den 6. oktober 2015

   

  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Notat om dansk deltagelse i appelsagen C-303/13 P, Kommissionen mod Jørgen Andersen (DSB-sagen), bilag 506 af 9. juli 2013

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik