C-315/13 De Clercq m.fl.

Spørgsmålet går på, hvorvidt TEUF artikel 56 og 57 og artikel 3, stk. 1 og 10, i udstationeringsdirektivet alene eller læst i sammenhæng med artikel 19 i servicedirektivet skal fortolkes således, at de er til hinder for en belgisk regel hvorefter den, hos hvem eller for hvem der udføres arbejde af udstationerede arbejdstagere (modtageren af en tjenesteydelse), er pålagt en forpligtelse til forud for påbegyndelse af disse personers beskæftigelse at fremsende oplysninger til myndighederne om identifikation af de udstationerede arbejdstagere, der ikke er i stand til at fremlægge det modtagelsesbevis, der er udstedt til deres arbejdsgiver i anledning af dennes forudgående anmeldelse.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Efter Regeringens vurdering bør der afgives indlæg i sagen, hvori der navnlig argumenteres for:

  - at EU-Domstolen har anerkendt, at medlemsstaterne af kontrolhensyn kan
  kræve forhåndsanmeldelse fra udenlandske tjenesteydere om deres udstationerede
  arbejdstagere,

  - at EU-Domstolen har anerkendt, at medlemsstaterne af kontrolhensyn kan
  pålægge modtageren af tjenesteyderen (hvervgiveren) pligter for at sikre
  håndhævelsen af regler for de udstationerede arbejdstagere,

  - at en simpel informationsforpligtelse til myndighederne fra modtageren af
  tjenesteyderen må anerkendes som det mindre i det mere,

  - at et ansvar for modtageren af tjenesteyderen er med til at sikre, at der sker
  anmeldelse til myndighederne om udstationerede arbejdstagere,

  - at TEUF artikel 56 og 57 samt artikel 3, stk. 1 og 10, i udstationeringsdirektivet
  derfor ikke er til hinder for en ordning som den i hovedsagen omhandlede,
  samt

  - at servicedirektivet ikke findes at være relevant i sagen.

  Forelæggende Ret:

  Rechtbank van eerste aanleg te Mechelen (Belgien)

  Dokumenter fra Domstolen

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 7. juni 2013

   

  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Notat om afgivelse af indlæg i sag C-315/13, De Clercq m.fl., bilag 130 af 2. december 2013

  EU-dom i sag C-315/13 De Clercq m.fl. om belgiske regler for ud-stationering og hvervgiverpligt, bilag 130 af 27. november 2014 

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik