C-359/13 Martens (DOM)

Centrale Raad van Beroep (Nederlandene) har anmodet EU-Domstolen om at besvare følgende præjudicielle spørgsmål om fortolkningen af reglerne om arbejdskraftens frie bevægelighed i TEUF artikel 45 og artikel 7, stk. 2, i forordning nr. 1612/68, samt TEUF artikel 20 om indførelse af et unionsborgerskab og TEUF artikel 21 om unionsborgeres ret til fri bevægelighed og opholdsret.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Spørgsmålet er stillet, fordi de nederlandske myndigheder har givet Babette Martens delvist afslag på en ansøgning om studiestøtte til en fuldtidsbacheloruddannelse ved Universiteit van de Nerderlandse Antillen i Willemstad, Curaçao. Curaçao, der er en selvstændig stat under det nederlandske kongerige, er ikke medlem af EU, men er omfattet af den særlige associeringsordning for lande, der er optaget på listen over oversøiske lande og territorier (OLT), jf. TEUF artikel 355, stk. 2. Det betyder, at Curaçao ikke er omfattet af reglerne om ligebehandling i relation til artikel 18, 21 og 45.

  Grønland er optaget på listen over oversøiske lande og territorier (OLT) som omtalti TEUF artikel 198. Det bemærkes i den forbindelse, at Grønland har hjemtaget SU-området, hvilket betyder, at der ikke gives SU efter de danske regler til uddannelse i Grønland.

  Regeringen afgiver derfor et skriftligt indlæg, hvori der navnlig argumenteres for, retten til støtte til uddannelse i udlandet ophører, så snart gæstearbejderen, som den studerende forsørges af, ikke længere er arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i giverlandet, og at medlemsstaterne lovligt kan fastsætte regler, der begrænser retten til støtte for unionsborgere til uddannelser, der ligger uden for EU's territorium.

  Læs mere om sagen i notatet nedenfor

  Forelæggende Ret:

  Centrale Raad van Beroep (Nederlandene)

  Dokumenter fra Domstolen

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 27. juni 2013

  Dom afsagt 26. februar 2015

   

  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Notat om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag C-359/13, Martens, bilag 4 af 2. oktober 2013

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik