C-425/13 Kommissionen mod Rådet (emissioner - Australien) (DOM)

Kommissionen har ved EU-Domstolen anlagt sag mod Rådet for at få annulleret en rådsafgørelse af 13. maj 2013, hvorved Rådet bemyndiger Kommissionen til at indlede forhandlinger om en sammenkædning af EU's kvotesystem for handel med emissioner med et kvotehandelssystem i Australien.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Sagen angår primært fortolkning af TEUF artikel 218, der vedrører proceduren for indgåelse af aftaler med tredjelande og internationale organisationer. Det er fastlagt i artikel 218, stk. 2 og stk. 4, at Rådet godkender indledningen af forhandlinger, vedtager forhandlingsdirektiver, bemyndigerundertegnelse og indgår aftalerne, og at Rådet kan give forhandleren direktiver og udpege et særligt udvalg, som der skal føres samrådmed under forhandlingerne.

  Sagens betydning for Danmark

  Sagen rejser principielle spørgsmål om EU’s indgåelse af internationale aftaler, herunder Rådets mulighed for at følge forhandlingerne, mens de pågår. Eftersom Rådet er den institution, der skal godkende indgåelsen af internationale aftaler, når de er færdigforhandlede, har Rådet en stærk interesse i at følge forhandlingerne undervejs og i et vist omfang kunne påvirke forhandlingspositionerne afhængigt af sagens udvikling.

  Regeringen er af den opfattelse, at regeringen bør afgive indlæg i sagen til støtte for Rådet, hvori der bl.a. argumenteres for, at når Rådet bemyndiger Kommissionen til at indlede forhandlinger, er der intet til hinder for, at Rådet også kan fastsætte proceduremæssige bestemmelser, som Kommissionen skal overholde.

   

  Dokumenter fra Domstolen

  Sag anlagt den 24. juli 2013

  Dom afsagt 16. juli 2015

   

  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Udenrigsministeriets notat om afgivelse af indlæg i sag C-425/13, Kommissionen mod Rådet, bilag 94 af 18. november 2013 

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik