C-515/13 TEKNIQ (DOM)

Østre Landsret har ved kendelse af 17. september 2013 i retssagen Ingeniørforeningen som mandatar for A mod TEKNIQ som mandatar for ENCO A/S – VVS forelagt et præjudicielt spørgsmål for EU-Domstolen. Spørgsmålet handler om, hvorvidt det er i strid med forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder, at funktionærer, der afskediges efter at have været uafbrudt ansat i samme virksomhed i 12, 15 eller 18 år, ikke modtager fratrædelsesgodtgørelse, hvis de er berettigede til at modtage folkepension – dvs. hvis de er over 65 år.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Sagen vedrører krav på fratrædelsesgodtgørelse på et beløb svarende til 1 måneds løn efter funktionærloven (§ 2 a, stk. 1) i forbindelse med afskedigelse efter mere end 12 års ansættelse.

  Problemstillingen om bortfald af retten til fratrædelsesgodtgørelse har tidligere været vurderet af EU-Domstolen i Ole Andersen-sagen C-499/08. Sagen handlede om, hvorvidt man kunne afskære funktionærer fra fratrædelsesgodtgørelse i tilfælde af afskedigelse, hvis de havde ret til en arbejdsmarkedspension. I Ole Andersensagen kom EU-Domstolen frem til, at det kun var, når funktionæren ikke fortsatte sin erhvervsmæssige karriere, at man kunne undlade at udbetale fratrædelsesgodtgørelse.

  Læs meget mere om sagen i notatet nedenfor

  Forelæggende Ret:

  Østre Landsret

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 25. september 2013

  Dom afsagt 26. februar 2015

  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Beskæftigelsesministeriets notat om indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag C-515/13, TEKNIQ, bilag 167 af 17. december 2013

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik