C-53/13 Strojírny Prostějov (DOM)

Regionalretten i Ostrava i Den Tjekkiske Republik har den 30. januar 2013 forelagt EU-Domstolen et præjudicielt spørgsmål om, hvorvidt artikel 56 og 57 i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF) er til hinder for nationale regler, der pålægger en virksomhed, der har fået stillet arbejdstagere til rådighed af en virksomhed med hjemsted i en anden medlemsstat (leverandøren), at indeholde og betale indkomstskat for disse arbejdstagere, mens leverandøren har denne pligt, hvis leverandøren har hjemsted i Den Tjekkiske Republik.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Sagen er forenet med C-80/13 ACO Industries Tábor s.r.o.

  Efter den forelæggende rets opfattelse udgør den tjekkiske lovgivning en restriktion for den frie udveksling af tjenesteydelser efter TEUF artikel 56 og 57, da reglernes praktiske virkning er, at en tjekkisk virksomhed, der får stillet arbejdstagere til rådighed af en ikke-hjemmehørende arbejdsgiver, skal indeholde og betale indkomstskat for arbejdstagerne. Derimod pålægger tjekkisk lovgivning i andre tilfælde, hvor en tjekkisk arbejdsgiver stiller ansatte til rådighed for en tjekkisk virksomhed, den tjekkiske arbejdsgiver pligten til at indeholde og betale den ansattes skat.

  Den danske regerings interesse i sagen

  Regeringen ønsker at afgive indlæg i sagen, da den danske skattelovgivning indeholder regler, der pålægger en dansk virksomhed at indeholde og betale skat af lønnen til de udenlandske arbejdstagere, som virksomheden har fået stillet til rådighed af en ikke-hjemmehørende arbejdsgiver, der ikke har fast driftssted i Danmark, når arbejdet udgør en integreret del af virksomheden og udøves her i landet.

  Hvis den danske virksomhed i stedet har fået stillet arbejdstagere til rådighed af en dansk arbejdsgiver, påhviler pligten til at indeholde og betale skat af lønnen derimod den danske arbejdsgiver, der stiller arbejdstagerne til rådighed. Sagen har derfor principiel betydning for Danmark, da sagens afgørelse kan få betydning for, om de danske regler vedrørende indeholdelse af kildeskat i forbindelse med arbejdsudleje kan opretholdes.

  Forelæggende Ret:

  Regionalretten i Ostrava


  Dokumenter fra Domstolen

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 30. januar 2013

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 13. februar 2014

  Dom af 19. juni 2014

   

  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Afgivelse af indlæg i sag C-53/13 om arbejdsudleje, bilag 401 af 30. maj 2013

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik