C-657/13 Verder LabTec (DOM)

Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland) har forelagt Domstolen et præjudicielt spørgsmål for at få klarlagt, hvorvidt nationale bestemmelser, som indebærer beskatning af urealiserede avancer ved et selskabets overførsel af rettigheder til selskabets udenlandske fast driftssted med mulighed for fordeling af beskatningen over fem eller ti år, er forenelige med etableringsfriheden efter artikel 49 TEUF.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Sagen vedrører beskatning af det tyske kommanditselskab VerderLabTec GmbH & Co. KG, der skattemæssigt er hjemmehørende i Tyskland. Kommanditselskabet består af komplementaren VerderLabTecbeteiligungs GmbH, der ligeledes er skattemæssigt hjemmehørende i Tyskland, og to kommanditister, Tarco B.V. og Labo-Tech B.V, der begge har hjemsted i Nederlandene. VerderLabTec GmbH & Co. KG varetog udelukkende forvaltning af egne patent-, varemærke- og mønsterbeskyttelsesrettigheder. I henhold til en indgået aftale overførte VerderLabTec GmbH & Co. KG disse rettigheder til selskabets faste driftssted i Nederlandene.

  Den danske regerings interesse i sagen
  Regeringen afgiver indlæg i denne sag, idet Danmark har tilsvarende regler om, at et selskabs overførsel af aktiver til selskabets faste driftssted i udlandet, således at aktivet efter overførslen ikke længere er omfattet af dansk beskatningsret, sidestilles med et salg til handelsværdien på overførselstidspunktet. Som opfølgning på Domstolens dom af 18. juli 2013 i sag C-261/11, Kommissionen mod Danmark er de danske regler blevet justeret, idet der ved lov nr. 170 af 26. februar 2014 er indført en adgang for den skattepligtige til at vælge henstand med betaling af den opgjorte exitskat, idet exitskatten i så fald skal afdrages over en periode på maksimalt 7 år. Reglerne om adgang til henstand er trådt i kraft den 1. marts 2014.

  Læs meget mere i notatet nedenfor

  Forelæggende Ret:

  Finanzgericht Düsseldorf

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 12. december 2013

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 21. maj 2015

  Dom afsagt 21. maj 2015

   

  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Notat om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-657/13, Verder LabTec GmbH & Co. KG mod Finanzamt Hilden, bilag 360 af 26. marts 2014 

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik