C-684/13 Demmer (DOM)

Vestre Landsret har ved kendelse af 13. december 2013 forelagt præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen om fortolkningen af begrebet "støtteberettiget hektar" i artikel 44, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 og artikel 34, stk. 2, litra a), i Rådets forordning nr. 73/2009, samt vedrørende fortolkningen af artikel 137 i forordning nr. 73/2009 og artikel 73, stk. 4 og 5, i forordning nr. 796/2004 om betingelserne for tilbagesøgning af uretmæssigt tildelte betalingsrettigheder samt udbetalt støtte.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Sagen for Vestre Landsret vedrører lovligheden af Fødevareministeriets Klagecenters (herefter Klagecentret) afgørelser af 15. maj 2012 og 12. juni 2012 om tilbagesøgning af 1) tildelte betalingsrettigheder, 2) udbetalt støtte for 2005-2009, samt 3) nedsættelse af støtte for 2010, i alt kr. 742.068,24 i henhold til enkeltbetalingsordningen for arealer, der udgør såkaldte sikkerhedszoner for Flyvestation Skrydstrup og Aalborg Lufthavn.

  Læs meget mere i notatet nedenfor

  Forelæggende Ret:

  Vestre Landsret

  Dokumenter fra Domstolen

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 23. december 2013

  Dom afsagt 2. juli 2015

  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Notat om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-684/13, Demmer, bilag 352 af 25. marts 2014 

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik