C-686/13 X AB (DOM)

Högsta förvaltningsdomstolen (Sverige) har forelagt Domstolen et præjudicielt spørgsmål for at få klarlagt om en national lovgivning, som indebærer, at der ikke gives fradrag for valutakurstab, som er integreret i et kapitaltab på erhvervsmæssige andele i et udenlandsk selskab, idet kapitalgevinster og kapitaltab på sådanne andele ikke medtages ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget, er forenelig med etableringsfriheden efter artikel 49 TEUF og kapitalens fri bevægelighed efter artikel 63 TEUF.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Sagen vedrører et spørgsmål om, hvorvidt det svenske selskab X AB kan få fradrag for et valutakurstab ved X AB’s salg af selskabets britiske datterselskab Y Ltd.

  X AB stiftede i 2003 et britisk datterselskab Y Ltd, idet andelene i datterselskabet blev udstedt i amerikanske dollar. I dag ejer X AB ca. 45 pct. af kapitalen og stemmerettighederne i Y Ltd. X AB planlægger nu en afvikling af Y Ltd’s virksomhed. Efter de svenske regler er kapitalgevinster af aktier, som er omfattet af definitionen af erhvervsmæssige andele, skattefri, og modsvarende er kapitaltab på sådanne aktier ikke fradragsberettiget. Ved erhvervsmæssige andele forstås bl.a. andele i aktieselskaber, som ejes af et aktieselskab, såfremt andelene ikke er noterede, eller såfremt de samlede stemmerettigheder for alle ejerselskabets andele i det ejede aktieselskab svarer til mindst 10 pct. af stemmerettighederne.

  Læs meget mere i notatet nedenfor

  Forelæggende Ret:

  Högsta förvaltningsdomstolen (Sverige)

  Dokumenter fra Domstolen

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 27. december 2013

  Dom afsagt 10. juni 2015

   

  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-686/13, X AB mod Skatteverket, bilag 383 af 4. april 2014

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik