T-337/13 CFS mod Kommissionen (DOM)

Den italienske fabrikant af multifunktionelle maskiner, CSF Srl har den 19. juni 2013 i henhold til artikel 263 i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde anlagt sag mod Kommissionen ved Retten med henblik på at få annulleret Kommissionens afgørelse af 8. april 2013. Ved denne afgørelse fandt Kommissionen, at de danske myndigheders (Arbejdstilsynets) afgørelse af 31. januar 2012 om, at CSF Srl bl.a. forbydes at markedsføre en af deres maskiner på det danske marked, er berettiget.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Kommissionens afgørelse er truffet i henhold til sikkerhedsklausulen i artikel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (herefter maskindirektivet), der vedrører foranstaltninger truffet af medlemsstaterne og Kommissionen i tilfælde af anvendelse af maskiner, der kan udgøre en risiko for personers sikkerhed eller sundhed.

  Arbejdstilsynet er af den opfattelse, at regeringen bør afgive interventionsindlæg i sagen til støtte for Kommissionen.

  Læs meget mere om sagen i notatet nedenfor

  Dokumenter fra Domstolen

  Sag anlagt den 19. juni 2013

  Dom afsagt 15. juli 2015

   

  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Notat om afgivelse af indlæg i Rettens sag T-337/13, CSF Srl, bilag 166 af 17. december 2013

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik