C-106/14 FCD og FMB (DOM)

Conseil d’État (Frankrig) har stillet et præjudicielt spørgsmål, som drejer sig om, hvorvidt de underretnings- og oplysningsforpligtelser, der følger af artikel 7, stk. 2, og artikel 33 i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH-forordningen), kun finder anvendelse på den samlede artikel eller på hvert enkelt element, der opfylder definitionen ”artikel”, når artiklen er sammensat af flere elementer, der hver især opfylder definitionen af ”artikel” i REACH-forordningens artikel 3, nr. 3.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Stævningen er modtaget i Udenrigsministeriet den 15. oktober 2014. 

  I stævningen nedlægger Kommissionen påstand om, at det fastslås, at Danmark har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til tobaksvaredirektivet ved at opretholde en retstilstand, hvor salg af løs snus er tilladt i strid med direktivets artikel 8, sammenholdt med artikel 2, nr. 4. Kommissionen påstår desuden, at Danmark tilpligtes at betale retssagens omkostninger.

  Læs mere om sagens administrative fase (åbningsskrivelse m.m.) 

  Dokumenter fra Domstolen

  Sag anlagt den 13. oktober 2014

  Dom afsagt den 16. juli 2015

  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Notat om stævning mod Danmark i sag C-468/14 om manglende opfyldelse af forpligtelser efter tobaksvaredirektivet (salg af løs snus i Danmark), bilag 64 af 30. oktober 2014

  Notat om stævning mod Danmark i sag C-468/14 om manglende opfyldelse af forpligtelser efter tobaksvaredirektivet (salg af løs snus i Danmark), bilag 170 af 9. december 2014

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik