C-125/14 Iron & Smith kft. (DOM)

Sagen drejer sig om, hvorledes et ”velkendt” eller ”velrenomméret” EF-varemærke skal beskyttes af medlemsstaterne. Særligt angår sagen det spørgsmål, om et EF-varemærke skal tildeles den samme udvidede beskyttelse som velkendt varemærke i alle dele af EU, når EFvaremærket kun anses for velkendt i én medlemsstat.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  De forelagte spørgsmål skal ses i lyset af de krav, som Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (”direktivet”) stiller til medlemsstaternes beskyttelse af velkendte EF-varemærker, og det tilsvarende krav, der fremgår af Rådets forordning nr. 207/2009 (EF) om EF-varemærker (”forordningen”).

  Regeringens interesse i sagen:
  Regeringen ønsker at afgive indlæg i denne sag, idet de rejste spørgsmål er af principiel karakter, da de bl.a. berører sameksistensen mellem EF-varemærket og de nationale varemærkesystemer.

  Det er således af særlig interesse for de små og mellemstore virksomheder, som ikke har behov for at registrere deres varemærker som EF-varemærker, at de kan varetage deres interesser gennem det nationale varemærkesystem, og at retsstillingen i forholdet mellem disse nationale registreringer og EF-varemærkerne er klar.

  Endvidere er vurderingen af beskyttelsesomfanget af velkendte EF-varemærker udlagt i dansk administrativ praksis, herunder praksis ved Ankenævnet for Patenter og Varemærker, og det ønskes fastslået, at denne udlægning af kriterierne for beskyttelse udgør en korrekt anvendelse af direktivets og forordningens bestemmelser.

  Regeringen vil ved EU-Domstolen afgive indlæg, hvori der argumenteres for, at et EF-varemærke kun kan forhindre registreringen af et nationalt varemærke efter direktivets artikel 4, stk. 3, når alle betingelserne heri er opfyldt som fortolket af Domstolen, herunder kriteriet om, at der skabes en sammenhæng mellem mærkerne hos den relevante omsætningskreds.

  Forelæggende Ret:

  Fővárosi Törvényszék (retten i Budapest)

  Dokumenter fra Domstolen

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 18. marts 2014

  Dom afsagt den 3. september 2015


  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Notat om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-125/14, Iron & Smith Kft, bilag 486 af 4. juni 2014      

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik