C-190/14 Kommissionen mod Danmark (Vandrammedirektivet)

Kommissionen har den 16. april 2014 indgivet stævning ved EU-Domstolen mod Danmark for tilsidesættelse af forpligtelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (vandrammedirektivet).

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  I stævningen nedlægger Kommissionen påstand om, at det fastslås, at Danmark har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til vandrammedirektivet ved ikke at offentliggøre de endelige vandområdeplaner senest den 22. december 2009 og ved ikke at sende deres kopi til Kommissionen senest den 22. marts 2010, og under alle omstændigheder vedikke at have underrettet Kommissionen herom. Kommissionen påstår desuden, at Danmark tilpligtes at betale retssagens omkostninger.

  Se den administrative fase af sagen her (åbningsskrivelse m.m.)

  Dokumenter fra Domstolen

  Sag anlagt den 16. april 2014

  Dom af  6. november 2014 

   

  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Notat om stævning mod Danmark i sag C-190/14 om manglende opfyldelse af forpligtigelse efter vandrammedirektivet, bilag 431 af 2. maj 2014

  Notat om afgivelse af svarskrift i EU-Domstolens sag C-190/14, Kommissionen mod Danmark (vandrammedirektivet), bilag 565 af 1. juli 2014

  Notat om dom i EU-Domstolens sag C-190/14, EU-Kommissionen mod Danmark, om manglende opfyldelse af forpligtelser efter vandrammedirektivet, bilag 71 af 5. november 2014 

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik