C-23/14 Post Danmark A/S (DOM)

Konkurrenceankenævnet stadfæstede ved kendelse af 10. maj 2010 Konkurrencerådets afgørelse af 24. juni 2009 om at Post Danmark har misbrugt sin dominerende stilling på markedet for distribution af massebreve i strid med konkurrencelovens § 11 og EF-Traktatens artikel 82 (nu artikel 102 TEUF). Post Danmark har indbragt sagen for Sø- og Handelsret ten, der har besluttet at forelægge en række præjudicielle spørgsmål om fortolkningen af artikel 82 for EU-Domsolen.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Forelæggende Ret:

  Sø- og Handelsretten

  Dokumenter fra Domstolen

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 16. januar 2014

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 21. maj 2015

  Dom afsagt den 6. oktober 2015

   

  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Afgivelse af indlæg i sagen C-23/14, Post Danmark A/S mod Konkurrencerådet, bilag 402 af 14. april 2014

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik