C-441/14 Ajos (DOM)

Højesteret har ved kendelse af 22. september 2014 i henhold til artikel 267 i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde forelagt EU-Domstolen to præjudicielle spørgsmål. Spørgsmålene vedrører indholdet og rækkevidden af det EU-retlige princip om forbud mod forskelsbehandling på grund af alder.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik