C-56/14 De Beuckeleer

Spørgsmålet går på, hvorvidt TEUF artikel 56 skal fortolkes således, at den er til hinder for en belgisk regel, hvorefter der er en forpligtelse til at afgive en forudgående Limosaerklæring for arbejdstagere fra udlandet, der udstationeres til Belgien.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Spørgsmålet relaterer sig til den belgiske lovgivning om den obligatoriske Limosa erklæring (Landenoverschrijdend Informatiesysteem ten behoeve van Migratieonderzoek bej de Sociale Administratie) for så vidt angår arbejdstagere, der udstationeres til Belgien.

  Den forelæggende ret fremhæver, at spørgsmålet om den obligatoriske Limosaerklæring (for arbejdstagere) ikke var genstand for den sag ved Domstolen, der blev afsluttet med dom i sag C- 577/10, Kommissionen mod Belgien (Limosasagen), da denne alene vedrørte spørgsmålet om anmeldelsespligten for selvstændige, og spørgsmålet om hvorvidt anmeldelsespligten for selvstændige var proportional i forhold til de almene hensyn, der lå til grund for anmeldelsespligten. Det vurderes derfor nødvendigt at stille spørgsmål til EU-Domstolen vedr. anmeldelsespligten for arbejdstagere.

  Regeringens interesse i sagen

  Danmark har regler, der på mange måder minder om de belgiske. Efter udstationeringsloven skal en tjenesteyder sende forhåndsanmeldelse til de danske myndigheder (Erhvervsstyrelsen) i form af en online-anmeldelse til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT-registret). Anmeldelsen skal foretages senest, når arbejdet påbegyndes. For tjenesteydere, der skal udstationere arbejdstagere, skal anmeldelsen indeholde forskellige oplysninger

  Læs meget mere i notatet nedenfor

  Forelæggende Ret:

  Rechtbank van eerste aanlag te Turnhout (Belgien)

  Kendelse afsagt den 27. januar 2015

   

  Dokumenter fra Domstolen

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 5. februar 2014

  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Notat om afgivelse af indlæg i sag C-56/14, De Beuckeleer, vedrørende fri bevægelighed for tjenesteydere, bilag 457 af 19. maj 2014        

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik