C-115/15 NA

Storbritanniens Court of Appeal har forelagt præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen i en sag vedrørende en pakistansk mor til to mindreårige tyske statsborgere. Sagen rejser spørgsmål om bl.a. retten til fortsat ophold i en værtsmedlemsstat for tredjelandsstatsborgere, som er tidligere ægtefælle til en unionsborger, der er udrejst, og om samspillet mellem unionsborgerskabsrettighederne og artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) samt artikel 7 i EU's charter om grundlæggende rettigheder (charteret).

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik