C-194/15 Baudinet

Commissione Tributaria Provinciale di Torino (Italien) har forelagt Domstolen et præjudicielt spørgsmål for at få klarlagt om en national lovgivning, som indebærer, at hjemmehørende personer, der modtager et skattepligtigt aktieudbytte fra ikke-hjemmehørende selskaber, ikke får fradrag i skatten med et beløb mindst svarende til den skat, der et betalt af udbyttet i den stat, hvor selskabet har hjemsted, er forenelig med kapitalens fri bevægelighed efter artikel 63 TEUF.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Sagen vedrører et spørgsmål om, hvorvidt Veronique Baudinet fra Italien kan fradrage den samlede kildeskat, som det franske selskab Paul Ricard S.a. har indeholdt ved udbetaling af de pågældende aktieudbytter til Veronique Baudinet i skyldig italiensk skat af udbytte fra en kvalificeret aktiebeholdning.

  Den forelæggende ret finder, at den nationale lovgivning indebærer en forskelsbehandling mellem skatteyderne, afhængigt af om de modtager udbytte af kvalificerede kapitalandele i et selskab, der er hjemmehørende i Italien eller et selskab, der er hjemmehørende uden for Italien, idet udbytte, der er udloddet af et selskab, der er hjemmehørende i Italien ikke pålægges nogen kildeskat, men alene en personlig indkomstskat beregnet af 40 pct. af udbyttebeløbet.

  Regeringens synspunkter i sagen:

  Det er regeringens opfattelse, at artikel 63 TEUF om kapitalens fri bevægelighed ikke er til hinder for regler, hvorefter principperne for lempelse for udenlandske kildeskatter følger OECDs modeloverenskomst.

  I indlægget vil regeringen anføre, at de omhandlede regler ikke udgør en restriktion efter EU-retten.

  Folketingets dokumenter:

  Notat om afgivelse af indlæg i sag C-194/15, alm. del 2014-15 (2. samling): bilag 55

  EU-Domstolens dokumenter

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik