Samrådsspørgsmål

Samrådsspørgsmål kan stilles som led i den parlamentariske kontrol med regeringen eller som led i arbejdet med et EU-forslag, hvor medlemmerne kan få oplysninger om et emne. Begge typer spørgsmål kan stilles som samrådsspørgsmål. Samrådsspørgsmål stilles skriftligt og besvares mundtligt af ministeren på et udvalgsmøde.
Din søgning gav 7 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Spørgsmålets tekst Dato Titel på dokument Dokumentreference
Ministeren bedes, i lyset af finansministerens redegørelse for stemmeafgivning vedrørende EU’s budget for 2020 den 29. november 2019, redegøre for, hvorledes Europaudvalget forud for et rådsmøde, på baggrund af formuleringerne i regeringens forhandlingsoplæg, kan vide, hvorvidt regeringen agter at stemme for, afstå eller imod, herunder særligt når ingen ”afgørende vægte” er overtrådt. 02-12-2019
(2019-20)
Samrådsspm. om, hvorledes Europaudvalget forud for et rådsmøde, på baggrund af formuleringerne i regeringens forhandlingsoplæg, kan vide, hvorvidt regeringen agter at stemme for, afstå eller imod, til udenrigsministeren EUU Alm.del Samrådsspørgsmål E
Udenrigsministeren bedes på et samråd redegøre for regeringens holdning til Kommissionsformand Ursula von der Leyens forslag om en konference om EU’s fremtid samt regeringens holdning til forslag i brev sendt fra Europaudvalget til Kommissionen angående samme konference. 02-12-2019
(2019-20)
Samrådsspm. om Kommissionsformand Ursula von der Leyens forslag om en konference om EU’s fremtid, til udenrigsministeren EUU Alm.del Samrådsspørgsmål D
Ministeren bedes redegøre for, hvordan regeringen vil sikre et opgør med arbejdskraftens fri bevægelighed i EU, som vi kender den i dag? 06-11-2019
(2019-20)
Spm. om hvordan regeringen vil sikre et opgør med arbejdskraftens fri bevægelighed i EU, som vi kender den i dag, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren EUU Alm.del Samrådsspørgsmål C
Samrådsspmørgsmålet er trukket tilbage. Det er stillet på KOM (2008) 0426 - spm. 8. 04-11-2019
(2019-20)
Samrådsspmørgsmålet er trukket tilbage KOM (2008) 0426 Samrådsspørgsmål A
Udlændinge- og integrationsministeren bedes redegøre for og uddybe statsministerens udtalelse i åbningstalen til Folketinget den 1. oktober 2019, der lød som følger: ”Vores regering ønsker selvfølgelig at hjælpe mennesker på flugt, men vi skal gøre det i nærområderne, for der kan vi nemlig hjælpe flest. Jeg vil selv stille mig i spidsen for et nyt asylsystem – mere retfærdigt og mere humant – og det tager jeg med til Bruxelles” (Folketingstidende 2019-20, tillæg F, møde 1, kl. 12:30). 11-10-2019
(2019-20)
Samrådsspm. om statsministerens udtalelse under åbningstalen i Folketinget 1/10-19 om et nyt asylsystem, til udlændinge- og integrationsministeren, kopi til statsministeren og udenrigsministeren EUU Alm.del Samrådsspørgsmål B
Ministeren bedes redegøre for, på hvilket grundlag regeringen ville have bedt om dispensation fra Orlovsdirektivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1158 af 20. juni 2019 om balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner og om ophævelse af Rådets direktiv 2010/18/EU), for så vidt angår direktivets krav om øremærket orlov til fædre, samt hvad hjemlen til en sådan dispensation ville være, hvis ikke ministeren havde ændret mening desangående. Samrådsspørgsmålet har tidligere været stillet i folketingsåret 2017-18, 2. samling, jf. KOM (2017) 0253 - samrådsspm. A. 02-10-2019
(2019-20)
Samrådsspm. om dispensation fra Orlovsdirektivet for så vidt angår krav om øremærket orlov til fædre, til ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling, kopi til udenrigsministeren KOM (2017) 0253 Samrådsspørgsmål B
Udenrigsministeren bedes redegøre for regeringens syn på de udpegede kommissærer, herunder deres titler og opgaveportefølje og ikke mindst den kritik, der har været af visse kommissærer. Samrådsspørgsmålet har tidligere været stillet i folketingsåret 2018-19, 2. samling, jf. EUU alm. del - samrådsspm. F. 02-10-2019
(2019-20)
Samrådsspm. om regeringens syn på de nyligt udpegede kommissærer, til udenrigsministeren EUU Alm.del Samrådsspørgsmål A
Din søgning gav 7 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik