Samrådsspørgsmål

Samrådsspørgsmål kan stilles som led i den parlamentariske kontrol med regeringen eller som led i arbejdet med et EU-forslag, hvor medlemmerne kan få oplysninger om et emne. Begge typer spørgsmål kan stilles som samrådsspørgsmål. Samrådsspørgsmål stilles skriftligt og besvares mundtligt af ministeren på et udvalgsmøde.
Din søgning gav 14 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Spørgsmålets tekst Dato Titel på dokument Dokumentreference
Har regeringen forskellige holdninger hjemme og i EU ift. at indføre klimaafgifter på flyrejser? Ministrene bedes redegøre for, om den danske regering aktivt arbejder for en europæisk flyskat - bl.a. ved at støtte Nederlandenes og Belgiens forslag i EU - eller om regeringen aktivt modarbejder en europæisk flyskat? 05-03-2019
(2018-19)
Samrådsspørgsmål om, hvorvidt regeringen har forskellige holdninger hjemme og i EU ift. at indføre klimaafgifter på flyrejser, til transport-, bygnings- og boligministeren og energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren EUU Alm.del Samrådsspørgsmål G
Vil ministeren redegøre for indholdet af det danske nationale reformprogram og konvergensprogram 2019, som sendes til Kommissionen i april? Vil ministeren desuden orientere om status for gennemførelse af henstillingerne til medlemslandene fra det forrige års europæiske semester og status for udarbejdelsen af de landespecifikke henstillinger samt andre udestående landespecifikke spørgsmål? Enslydende samrådsspørgsmål er stillet på FIU alm. del – samrådsspørgsmål W. 05-03-2019
(2018-19)
Samrådsspm. om Danmarks nationale reformprogram og konvergensprogram for 2019, til finansministeren og økonomi- og indenrigsministeren, kopi til udenrigsministeren EUU Alm.del Samrådsspørgsmål F
Ministeren bedes redegøre for, om han er enig med sin partifælle Morten Løkkegaard, som udtaler, at den danske regering bør overveje at aktivere EU-traktatens Artikel 48 med henblik på at beskytte danske velfærdsydelser i lyset af forordning 883? Der henvises til Artiklen ”EU-parlamentarikere stemmer ja til adgang til dagpenge fra dag ét for vandrende arbejdskraft”, bragt på Altinget.dk 11. december 2018. 25-01-2019
(2018-19)
Samrådsspørgsmål om beskyttelse af danske velfærdsydelser i lyset af forordning 883, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren KOM (2016) 0815 Samrådsspørgsmål D
Ministeren bedes redegøre for status på regeringens arbejde med at ”samle en alliance af ligesindede EU-lande som fx Storbritannien, Holland, Tyskland, Østrig og Finland og sammen arbejde for, at EU ikke udvikler sig i retning af en social union,” som fremgår af oplægget ”Dansk velfærd i Europa” fra 11. juni 2015. 25-01-2019
(2018-19)
Samrådsspørgsmål om at samle en alliance af ligesindede EU-lande som fx Storbritannien, Holland, Tyskland, Østrig og Finland og sammen arbejde for, at EU ikke udvikler sig i retning af en social union, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren KOM (2016) 0815 Samrådsspørgsmål C
Ministeren bede redegøre for, hvordan regeringen vil leve op til valgløftet om at ”Sikre dagpengeregler så EU-borgere ikke fremover kan opnå fuld ret til danske dagpenge efter bare få ugers medlemskab af en a-kasse og fuldtidsarbejde i Danmark,” som fremgår af oplægget ”Dansk velfærd i Europa” fra 11. juni 2015. 25-01-2019
(2018-19)
Samrådsspørgsmål om at sikre dagpengeregler så EU-borgere ikke fremover kan opnå fuld ret til danske dagpenge efter bare få ugers medlemskab af en a-kasse og fuldtidsarbejde i Danmark, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren KOM (2016) 0815 Samrådsspørgsmål B
Ministeren bedes redegøre for, hvilke konkrete initiativer regeringen planlægger at tage som konsekvens af Rådets og Europa-Parlamentets seneste afstemninger om Forordning 883, der giver borgere fra andre EU-lande ret til danske dagpenge efter henholdsvis én måneds og én dags arbejde i Danmark? 25-01-2019
(2018-19)
Samrådsspørgsmål om EU-borgeres ret til danske dagpenge efter henholdsvis én måneds og én dags arbejde i Danmark, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren KOM (2016) 0815 Samrådsspørgsmål A
Ministeren bedes oplyse regeringens holdning til, at danske kommuner og regioner med vedtagelsen af forslag til direktiv om en notifikationsprocedure for serviceydelser (KOM (2016) 0821) i sin nuværende form fremover vil være omfattet af en procedure for notifikationspligt til EU-Kommissionen, hvor tiltag, som er omfattet af servicedirektivets bestemmelser, ikke må vedtages før EU-Kommissionen - inden for en periode på 3 måneder - har godkendt tiltaget. 19-12-2018
(2018-19)
Samrådsspm. om regeringens holdning til, at danske kommuner og regioner med vedtagelsen af forslag til direktiv om en notifikationsprocedure for serviceydelser i sin nuværende form fremover vil være omfattet af en procedure for notifikationspligt til EU-Kommissionen, til erhvervsministeren, kopi til udenrigsministeren KOM (2016) 0821 Samrådsspørgsmål B
Ministeren bedes redegøre for, hvilke konsekvenser vedtagelsen af forslag til direktiv om en notifikationsprocedure for serviceydelser (KOM (2016) 0821) vil have for beslutningsprocessen i danske regioner og kommuner, samt vurdere hvilken betydning forslaget vil have for det regionale og kommunale selvstyre? 19-12-2018
(2018-19)
Samrådsspm. om hvilke konsekvenser vedtagelsen af forslag til direktiv om en notifikationsprocedure for serviceydelser (KOM (2016) 0821) vil have for beslutningsprocessen i danske regioner og kommuner, til erhvervsministeren, kopi til udenrigsministeren KOM (2016) 0821 Samrådsspørgsmål A
Vil ministeren redegøre for Kommissionens vækstanalyse for 2019, rapport om varslingsmekanismen 2019 – herunder især de forhold, der gælder for Danmark – og udkast til anbefalinger for euroområdet som helhed? Vil ministeren desuden redegøre for, hvad regeringen har gjort for at efterleve Kommissionens landespecifikke anbefalinger rettet mod Danmark? Enslydende samrådsspørgsmål er stillet på FIU alm. del – samrådsspørgsmål L. 28-11-2018
(2018-19)
Samrådsspm. om Kommissionens vækstanalyse for 2019 samt Kommissionens rapport om varslingsmekanismen 2019, til finansministeren, kopi til udenrigsministeren EUU Alm.del Samrådsspørgsmål E
Ministrene bedes redegøre for, om regeringen påtænker særlige foranstaltninger for at genoprette de skader, som Danske Banks hvidvaskskandale har påført Danmarks image som et land med lav korruption, høj grad af gennemsigtighed og stor tillid til effektiv myndighedskontrol. 19-11-2018
(2018-19)
Samrådsspm. om, Danmarks image som et land med lav korruption efter hvidvaskningsskandalen, til udenrigsministeren, erhvervsministeren og justitsministeren EUU Alm.del Samrådsspørgsmål D
Ministrene bedes redegøre for regeringens holdning til den kritik af regeringens implementering af det 4. hvidvaskdirektiv (direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015), som fremgår af Europa-Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2018/2267 af 8. november 2018. 19-11-2018
(2018-19)
Samrådsspm. om implementering af 4. hvidvaskdirektiv, til udenrigsministeren, erhvervsministeren og justitsministeren EUU Alm.del Samrådsspørgsmål C
Ministrene bedes redegøre for, hvordan regeringen vil efterkomme den kritik, som Europa-Parlamentets Særlige Udvalg om Økonomisk Kriminalitet, Skatteunddragelse og Skatteundgåelse (TAX3) rejser af danske myndigheders håndtering af Danske Banks hvidvasksskandale i deres ”Draft report on financial crimes, tax evasion and tax avoidance” (2018/2121(INI)), herunder særligt rapportens pkt. 114 og 182. 19-11-2018
(2018-19)
Samrådsspm. hvordan regeringen vil efterkomme kritikken af de danske myndigheders håndtering af Danske Banks hvidvaskskandale, til udenrigsministeren, erhvervsministeren og justitsministeren EUU Alm.del Samrådsspørgsmål B
Ministeren bedes redegøre for, om Tyskland kan have begået traktatbrud, da Tyskland i forbindelse med efterforskningen af sagen om udbytteskat (Cum-Ex) ikke tog kontakt til danske myndigheder og advarede dem. 22-10-2018
(2018-19)
Samrådsspørgsmålet er trukket tilbage. EUU Alm.del Samrådsspørgsmål A
Hvad er ministerens holdning til Kommissionens forslag til forordning om at forhindre spredning af terrorrelateret indhold online (KOM (2018) 0640), og hvilke overvejelser gør ministeren sig om de udfordringer, udkastet kan medføre i forhold til ytringsfriheden, informationsfriheden og netneutraliteten? Samrådsspørgsmålet har tidligere været stillet i folketingsåret 20171, jf. EUU KOM (2018) 0640 - samrådsspm. A. 04-10-2018
(2018-19)
Samrådsspm. om ministerens holdning til Kommissionens forslag til forordning om at forhindre spredning af terrorrelateret indhold online og udfordringer i forhold til ytringsfriheden, informationsfriheden og netneutraliteten, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren KOM (2018) 0640 Samrådsspørgsmål B
Din søgning gav 14 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik