Europaudvalgets spørgsmål - alle

Et folketingsmedlem kan stille skriftlige spørgsmål til en minister. Spørgsmålene kan enten vedrøre et forslag, der er til behandling i udvalget, eller vedrøre et emne, der ligger inden for udvalgets sagsområde.
Din søgning gav 26 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Dato Titel på dokument Dokumentreference
17-07-2019
(2018-19 (2. samling))
Spm. om regeringens holdning vedr. punktet om migration på rådsmøde (udenrigsanliggender) den 15. juli 2019, til udenrigsministeren EUU Alm.del Spørgsmål 26
16-07-2019
(2018-19 (2. samling))
Spm. om en redegørelse for, hvilke krav om reduktion af drivhusgasser der indgår i EU’s samarbejds- og frihandelsaftaler med tredjelande, til udenrigsministeren EUU Alm.del Spørgsmål 25
11-07-2019
(2018-19 (2. samling))
Spm. om et notat der beskriver alle områder, hvor EU-retten påvirker danske udlændingelovgivning, til udlændinge- og integrationsministeren, kopi til udenrigsministeren EUU Alm.del Spørgsmål 24
08-07-2019
(2018-19 (2. samling))
Spm. om statens udgifter i forbindelse med gennemførelse af EU’s udbudsregler, til erhvervsministeren, kopi til udenrigsministeren EUU Alm.del Spørgsmål 23
05-07-2019
(2018-19 (2. samling))
Spm. om danske kommuners og regioners årlige omkostninger forbundet med udarbejdelsen af EU-udbud, til social- og indenrigsministeren, kopi til udenrigsministeren EUU Alm.del Spørgsmål 22
05-07-2019
(2018-19 (2. samling))
Spm. om det gennemsnitlige antal arbejdstimer danske kommuner og regioner bruger i forbindelse med et EU-udbud, til social- og indenrigsministeren, kopi til udenrigsministeren EUU Alm.del Spørgsmål 21
05-07-2019
(2018-19 (2. samling))
Spm. om danske kommuner og regioners gennemsnitlige omkostninger i kroner i forbindelse med EU-udbud, til social- og indenrigsministeren, kopi til udenrigsministeren EUU Alm.del Spørgsmål 20
04-07-2019
(2018-19 (2. samling))
Spm. om skat på finansielle transaktioner, der er indført i Frankrig, til finansministeren, kopi til udenrigsministeren EUU Alm.del Spørgsmål 19
04-07-2019
(2018-19 (2. samling))
Spm. om forbud mod import af fødevarer fra andre EU-lande, som indeholder spor af sprøjtegiften chlorpyrifos, til ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling, kopi til udenrigsministeren EUU Alm.del Spørgsmål 18
04-07-2019
(2018-19 (2. samling))
Spm. om krav om økonomisk sikkerhedsstillelse i forbindelse med eksport af ufarligt affald til andre EU-lande med henblik på at sikre, at affald til nyttiggørelse eller genanvendelse behandles efter hensigten, til miljøministeren, kopi til udenrigsministeren EUU Alm.del Spørgsmål 17
04-07-2019
(2018-19 (2. samling))
Spm. om økonomisk sikkerhedsstillelse i forbindelse med eksport af ufarligt affald til andre EU-lande, til miljøministeren, kopi til udenrigsministeren EUU Alm.del Spørgsmål 16
04-07-2019
(2018-19 (2. samling))
Spm. om adgang for den brede offentlighed til oplysninger om virksomheder i RUT-registeret, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren EUU Alm.del Spørgsmål 15
04-07-2019
(2018-19 (2. samling))
Spm. om antallet af sager om anmeldepligt til RUT-registeret, som er sat i bero på baggrund af en anmodning fra Rigsadvokaten, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren EUU Alm.del Spørgsmål 14
04-07-2019
(2018-19 (2. samling))
Spm. om, at Rigsadvokaten har krævet, at visse sager om anmeldepligt til RUT-registeret sættes i bero, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren EUU Alm.del Spørgsmål 13
04-07-2019
(2018-19 (2. samling))
Spm. om indholdet og konsekvenserne af dommen, som Vestre Landsret afsagde d. 15 maj 2019, hvor det danske RUT-register for selvstændige erklæres ulovligt i henhold til EU-retten, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren EUU Alm.del Spørgsmål 12
04-07-2019
(2018-19 (2. samling))
Spm. om registrering i RUT af udstationerede arbejdere fra EU-lande, som arbejder i Danmark, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren EUU Alm.del Spørgsmål 11
04-07-2019
(2018-19 (2. samling))
Spm. om indførelse af højere afgifter på flyrejser og benzin, til skatteministeren, kopi til udenrigsministeren EUU Alm.del Spørgsmål 10
04-07-2019
(2018-19 (2. samling))
Spm. om, hvorvidt Danmark kan vedtage, at håndværkerfradraget alene kan anvendes på boligforbedringer af boliger i Danmark, til skatteministeren, kopi til udenrigsministeren EUU Alm.del Spørgsmål 9
04-07-2019
(2018-19 (2. samling))
Spm. om den årlige værdi af håndværkerfradraget, som er givet til boligforbedringer af boliger i et andet EU-land, til skatteministeren, kopi til udenrigsministeren EUU Alm.del Spørgsmål 8
04-07-2019
(2018-19 (2. samling))
Spm. om et loft over kørselsfradraget, så man maksimalt kan modtage befordringsfradrag for de første 600 km, til skatteministeren, kopi til udenrigsministeren EUU Alm.del Spørgsmål 7
04-07-2019
(2018-19 (2. samling))
Spm. om, hvor mange EU-borgere fordelt på bopælsland, som i 2015, 2016, 2017 og 2018 har modtaget dansk kørselsfradrag, til skatteministeren, kopi til udenrigsministeren EUU Alm.del Spørgsmål 6
04-07-2019
(2018-19 (2. samling))
Spm. om antallet af pendlere med bopæl eller arbejdsplads uden for Danmarks grænser, som årligt modtager kørselsfradrag, til skatteministeren, kopi til udenrigsministeren EUU Alm.del Spørgsmål 5
04-07-2019
(2018-19 (2. samling))
Spm. om den årlige værdi af kørselsfradrag for pendlere med bopæl eller arbejdsplads uden for Danmarks grænser i perioden 2015-2019, til skatteministeren, kopi til udenrigsministeren EUU Alm.del Spørgsmål 4
04-07-2019
(2018-19 (2. samling))
Spm. om, hvorvidt Danmark kan vedtage, at fødevareproducenter, fødevaregrossister og supermarkeder m.fl. med henblik på at undgå madspild kan udlevere overskudsvarer, uden at der skal betales moms, til skatteministeren, kopi til udenrigsministeren EUU Alm.del Spørgsmål 3
04-07-2019
(2018-19 (2. samling))
Spm. om at en anstændig lønpolitik vægter positivt, når der skal vælges mellem en række tilbud i forbindelse med offentlige EU-udbud, til erhvervsministeren, kopi til udenrigsministeren EUU Alm.del Spørgsmål 2
Din søgning gav 26 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik