Statusblade (KOM-sager tilgået Europaudvalget)

Statusblade giver dig mulighed for at følge en EU-sag gennem beslutningsprocessen. Statusbladene fungerer som en indgang til de relevante dokumenter fra både EU-systemet og den danske EU-beslutningsproces. Du har adgang til dokumenterne fra forslagets behandling både i Folketinget - notater , som Folketingets Europaudvalg har modtaget, referater og optagelser fra Europaudvalgets møder og meget mere samt dokumenterne fra forslagets behandling i EU's institutioner via databaserne EUR-Lex, OEIL, Rådets register samt IPEX
Din søgning gav 396 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Date Title Dokumentreference Procedurenummer Emne
16-09-2019 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om aktiviteter gennemført af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i 2017 og 2018 KOM (2019) 0415 økonomi og finans, socialpolitik, beskæftigelsespolitik
16-09-2019 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne ved det tredje møde i partskonferencen under Minamatakonventionen om kviksølv i forbindelse med vedtagelse af en afgørelse om udfasning af tandfyldningsamalgam og ændring af bilag A til nævnte konvention KOM (2019) 0414 NLE/2019/0194 miljø, konventioner
16-09-2019 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne ved det tredje møde i partskonferencen under Minamatakonventionen om kviksølv i forbindelse med vedtagelse af en afgørelse om fastsættelse af tærskler for kviksølvaffald i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, i nævnte konvention KOM (2019) 0413 NLE/2019/0193 miljø, konventioner
13-09-2019 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Rådet for Organisationen for International Civil Luftfart for så vidt angår revisionen af kapitel 9 i bilag 9 ("Lettelse") til konventionen angående international civil luftfart med hensyn til standarder og anbefalinger vedrørende passagerlisteoplysninger KOM (2019) 0416 NLE/2019/0195 forbehold, organisationer, retlige anliggender, transportpolitik
13-09-2019 Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Kap Verde om ændring af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Kap Verde om lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold til statsborgere i Republikken Kap Verde og Den Europæiske Union KOM (2019) 0417 retlige anliggender, samarbejde med 3. lande
11-09-2019 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om ændring af afgørelse nr. 573/2014/EU om øget samarbejde mellem offentlige arbejdsformidlinger (EØS-relevant tekst) {SWD(2019) 319 final} - {SWD(2019) 1350 final} KOM (2019) 0620 COD/2019/0188 beskæftigelsespolitik
11-09-2019 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Verdenshandelsorganisationens Almindelige Råd vedrørende vedtagelsen af en afgørelse om at forlænge en WTO-fritagelse, der giver USA mulighed for at indrømme præferencetoldbehandling i henhold til USA's "Caribbean Basin Economic Recovery Act" (CBERA) KOM (2019) 0409 NLE/2019/0190 handel og WTO
11-09-2019 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Verdenshandelsorganisationens Almindelige Råd vedrørende vedtagelse af en afgørelse om at forlænge en WTO-fritagelse, der giver udviklingslande, der er medlemmer, mulighed for at indrømme præferencetoldbehandling af produkter fra de mindst udviklede lande KOM (2019) 0410 NLE/2019/0191 handel og WTO
11-09-2019 MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om klimaindsatstopmødet 2019 i New York, som FN's generalsekretær har indkaldt til KOM (2019) 0412 klima, organisationer
09-09-2019 Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse til at indlede forhandlinger på Den Europæiske Unions vegne om indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken om adgang for fiskerfartøjer, der fører Seychellernes flag, til Mayottes farvande KOM (2019) 0407 samarbejde med 3. lande, fiskeripolitik
06-09-2019 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om supplerende makroøkonomisk bistand til Det Hashemitiske Kongerige Jordan {SWD(2019) 324 final} KOM (2019) 0411 COD/2019/0192 økonomi og finans, samarbejde med 3. lande
05-09-2019 MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Rapport om gennemførelsen af de nationale strategier for romaernes integration — 2019 {SWD(2019) 320 final} KOM (2019) 0406 socialpolitik
04-09-2019 Forslag til RÅDETS FORORDNING om foranstaltninger vedrørende gennemførelsen og finansieringen af Unionens almindelige budget for 2020 i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen KOM (2019) 0461 APP/2019/0186 budgetter
04-09-2019 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 med henblik på at yde finansiel bistand til medlemsstaterne til at afhjælpe en alvorlig økonomisk byrde, som de påføres som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen uden en aftale KOM (2019) 0399 COD/2019/0183 beskæftigelsespolitik, socialpolitik, økonomi og finans
04-09-2019 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2017/2403 for så vidt angår fiskeritilladelser til EU-fiskerfartøjer i Det Forenede Kongeriges farvande og fiskeri, der udøves af Det Forenede Kongeriges fiskerfartøjer i EU-farvande KOM (2019) 0398 COD/2019/0187 fiskeripolitik
04-09-2019 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1309/2013 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) KOM (2019) 0397 COD/2019/0180 beskæftigelsespolitik, socialpolitik, økonomi og finans
04-09-2019 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2019/501 og forordning (EU) 2019/502 for så vidt angår deres anvendelsesperiode (EØS-relevant tekst) KOM (2019) 0396 COD/2019/0179 transportpolitik
04-09-2019 MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG, REGIONSUDVALGET OG DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK Afsluttende forberedelser på Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union den 1. november 2019 KOM (2019) 0394 EU’s almindelige anliggender
30-08-2019 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der på Bonn-overenskomstens andet ministermøde skal indtages på Den Europæiske Unions vegne vedrørende Bonn-overenskomstens strategiske handlingsplan (BASAP) 2019-2025 knyttet til ministererklæringen og vedrørende ministererklæringen KOM (2019) 0379 NLE/2019/0174 miljø, konventioner
30-08-2019 Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse til at indlede forhandlinger på Den Europæiske Unions vegne på de kontraherende parters 31. møde om ændringer til overenskomsten om samarbejde ved bekæmpelse af forurening af Nordsøen med olie og andre farlige stoffer ("Bonnoverenskomsten") med hensyn til Kongeriget Spaniens tiltrædelse af overenskomsten og med hensyn til udvidelsen af overenskomstens anvendelsesområde KOM (2019) 0378 miljø, konventioner
30-08-2019 Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse for 2020 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Østersøen og om ændring af forordning (EU) 2019/124 for så vidt angår visse fiskerimuligheder i andre farvande KOM (2019) 0380 NLE/2019/0175 fiskeripolitik
30-08-2019 Forslag til RÅDETS FORORDNING om fordeling af fiskerimuligheder i medfør af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe og Det Europæiske Fællesskab KOM (2019) 0375 NLE/2019/0171 samarbejde med 3. lande, fiskeripolitik
30-08-2019 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe og Det Europæiske Fællesskab KOM (2019) 0377 NLE/2019/0173 fiskeripolitik, samarbejde med 3. lande
30-08-2019 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og midlertidig anvendelse af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe og Det Europæiske Fællesskab KOM (2019) 0376 NLE/2019/0172 fiskeripolitik, samarbejde med 3. lande
30-08-2019 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Hviderusland om lempelse af reglerne for udstedelse af visa KOM (2019) 0403 NLE/2019/0182 retlige anliggender, samarbejde med 3. lande
Din søgning gav 396 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik