Statusblade (KOM-sager tilgået Europaudvalget)

Statusblade giver dig mulighed for at følge en EU-sag gennem beslutningsprocessen. Statusbladene fungerer som en indgang til de relevante dokumenter fra både EU-systemet og den danske EU-beslutningsproces. Du har adgang til dokumenterne fra forslagets behandling både i Folketinget - notater , som Folketingets Europaudvalg har modtaget, referater og optagelser fra Europaudvalgets møder og meget mere samt dokumenterne fra forslagets behandling i EU's institutioner via databaserne EUR-Lex, OEIL, Rådets register samt IPEX
Din søgning gav 169 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Date Title Dokumentreference Procedurenummer Emne
23-04-2019 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM EIB's EKSTERNE AKTIVITET I 2017 MED EU-BUDGETGARANTI KOM (2019) 0188 udviklingspolitik, økonomi og finans
23-04-2019 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Den Blandede Kommission EU-CTC, der er nedsat ved konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure, for så vidt angår ændringer til denne konvention KOM (2019) 0189 NLE/2019/0095 handel og WTO, konventioner
16-04-2019 MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Mere effektiv beslutningstagning inden for social- og arbejdsmarkedspolitikken: Kortlægning af områder med henblik på øget overgang til beslutningstagning med kvalificeret flertal KOM (2019) 0186 beslutningsprocesser, socialpolitik
16-04-2019 FÆLLES MEDDELELSE TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Den Europæiske Union, Latinamerika og Caribien: En fælles indsats for en fælles fremtid JOIN (2019) 0006 samarbejde med 3. lande, udenrigspolitik
16-04-2019 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET ÅRLIG RAPPORT FOR 2017 OM GENNEMFØRELSEN AF FORORDNING (EF) NR. 300/2008 OM FÆLLES BESTEMMELSER OM SIKKERHED (SECURITY) INDEN FOR CIVIL LUFTFART KOM (2019) 0183 transportpolitik
15-04-2019 MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Bedre regulering: Vi gør status og fastholder engagementet {SWD(2019) 156 final} KOM (2019) 0178 lovgivning, Kommissionen
15-04-2019 DRAFT AMENDING BUDGET No 1 TO THE GENERAL BUDGET 2019 ENTERING THE SURPLUS OF THE FINANCIAL YEAR 2018 KOM (2019) 0300 budgetter
12-04-2019 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Fritagelser indrømmet af medlemsstaterne i medfør at forordning (EU) nr. 181/2011 om buspassagerers rettigheder og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 KOM (2019) 0179 transportpolitik
12-04-2019 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Arbejdsgruppen for Geografiske Betegnelser, der er nedsat ved frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side, for så vidt angår vedtagelsen af arbejdsgruppens forretningsorden KOM (2019) 0181 NLE/2019/0093 handel og WTO, samarbejde med 3. lande
11-04-2019 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Evaluering af Rådets henstilling om integration af langtidsledige på arbejdsmarkedet {SWD(2019) 154 final} - {SWD(2019) 155 final} KOM (2019) 0169 beskæftigelsespolitik
11-04-2019 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af afgørelse (EU) 2019/274 om undertegnelse på Den Europæiske Unions og Det Europæiske Atomenergifællesskabs vegne af aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab KOM (2019) 0194 NLE/2019/0097 energipolitik
10-04-2019 MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Tredje årsrapport om faciliteten for flygtninge i Tyrkiet KOM (2019) 0174 retlige anliggender, samarbejde med 3. lande
10-04-2019 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Unionens vegne og midlertidig anvendelse af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Guinea-Bissau (2019-2024) KOM (2019) 0172 NLE/2019/0091 fiskeripolitik, samarbejde med 3. lande
10-04-2019 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Guinea-Bissau (2019-2024) KOM (2019) 0171 NLE/2019/0090 fiskeripolitik, samarbejde med 3. lande
10-04-2019 Forslag til RÅDETS FORORDNING om fordeling af fiskerimuligheder i medfør af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Guinea-Bissau (2019-2024) KOM (2019) 0173 NLE/2019/0092 samarbejde med 3. lande, fiskeripolitik
10-04-2019 MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG, REGIONSUDVALGET OG DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK Imødegåelse af virkningerne af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen uden en aftale: Unionens koordinerede tilgang KOM (2019) 0195 EU’s almindelige anliggender
10-04-2019 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Unionens vegne inden for rammerne af konventionen om bevarelse af laksebestanden i Nordatlanten, for så vidt angår Det Forenede Kongeriges ansøgning om tiltrædelse af denne konvention KOM (2019) 0184 NLE/2019/0094 fiskeripolitik, konventioner
09-04-2019 MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET En mere effektiv og demokratisk beslutningstagning inden for EU's energi- og klimapolitik KOM (2019) 0177 beslutningsprocesser, energipolitik, klima
09-04-2019 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG, REGIONSUDVALGET OG DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK om gennemførelsen af den strategiske handlingsplan om batterier: opbygning af en strategisk batteriværdikæde i Europa KOM (2019) 0176 miljø
09-04-2019 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET om gennemførelsen og virkningerne for miljøet og det indre markeds funktion af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer samt om ophævelse af direktiv 91/157/EØF KOM (2019) 0166 miljø
09-04-2019 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG, REGIONSUDVALGET OG DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK Fjerde rapport om status over energiunionen KOM (2019) 0175 energipolitik
09-04-2019 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Statusrapport om vedvarende energi KOM (2019) 0225 energipolitik
09-04-2019 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET 2018-vurdering af medlemsstaternes fremskridt hen imod de nationale 2020-mål for energieffektivitet og hen imod gennemførelsen af direktivet om energieffektivitet som krævet i henhold til artikel 24, stk. 3, i direktivet om energieffektivitet 2012/27/EU KOM (2019) 0224 energipolitik, klima
08-04-2019 MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Opbygning af tillid til menneskecentreret kunstig intelligens KOM (2019) 0168 forskning
04-04-2019 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Det Internationale Kornråd for så vidt angår forlængelsen af konventionen om kornhandel af 1995 KOM (2019) 0167 NLE/2019/0089 handel og WTO, konventioner
Din søgning gav 169 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik