Udvalgsspørgsmål - Alm. del

Din søgning gav 83 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Dato Titel på dokument Dokumentreference
18-09-2019
(2018-19 (2. samling))
Spm. om redegørelse for forslaget til den flerårige finansielle rammes budgetkategori 6 (MFF 2021-27), til udenrigsministeren EUU Alm.del Spørgsmål 83
17-09-2019
(2018-19 (2. samling))
Spm. om, hvordan det går med planerne om at oprette et europæisk jobcenter, som fremgår i regeringens forståelsespapir, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren EUU Alm.del Spørgsmål 82
17-09-2019
(2018-19 (2. samling))
Spm. om, hvordan det går med planerne om at indføre et fælles europæisk Id-kort for vandrende arbejdstagere, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren EUU Alm.del Spørgsmål 81
17-09-2019
(2018-19 (2. samling))
Spm. om effekten på beskæftigelsen i EU, hvis der bliver indført en social protokol i EU, hvor lønmodtagerrettigheder står over eller sidestilles med principperne for det indre marked, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren EUU Alm.del Spørgsmål 80
17-09-2019
(2018-19 (2. samling))
Spm. om de økonomiske konsekvenser for dansk erhvervsliv af en social protokol i EU, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren EUU Alm.del Spørgsmål 79
17-09-2019
(2018-19 (2. samling))
Spm. om, hvad en social protokol i EU vil have af konsekvenser for EU’s indre marked og for danske virksomheders eksport, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren EUU Alm.del Spørgsmål 78
17-09-2019
(2018-19 (2. samling))
Spm. om, hvilke rettigheder regeringen og ministeren mener, at hhv. lønmodtagere og selvstændige skal have i en social protokol i EU, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren EUU Alm.del Spørgsmål 77
17-09-2019
(2018-19 (2. samling))
Spm. om, hvilke lande i EU, der også vil indføre en social protokol efter den model, som regeringen forestiller sig at arbejde for, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren EUU Alm.del Spørgsmål 76
17-09-2019
(2018-19 (2. samling))
Spm. om, hvad en europæisk social protokol skal indeholde, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren EUU Alm.del Spørgsmål 75
17-09-2019
(2018-19 (2. samling))
Spm. om, at en social protokol i EU vil kræve en ændring af Lissabontraktaten, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren EUU Alm.del Spørgsmål 74
17-09-2019
(2018-19 (2. samling))
Spm. om, hvordan regeringen vil sikre, at det indre markeds fri bevægelighed ikke har forrang over retten til ordentlige løn- og arbejdsvilkår efter nationale standarter, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren EUU Alm.del Spørgsmål 73
17-09-2019
(2018-19 (2. samling))
Spm. om bekræftelse på, at Arbejdstilsynet og politiet til trods for, at en række sager om anmeldepligten til RUT er sat i bero som konsekvens af EU-kommissionens åbningsskrivelse, som hidtil forsætter med at føre kontroller, anmelde sager og rejse sigtelser, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren EUU Alm.del Spørgsmål 72
17-09-2019
(2018-19 (2. samling))
Spm. om sikre af, at virksomheder - hvis sager om manglende anmeldepligt til RUT for nuværende er sat i bero - ikke bruger perioden for berostillelsen til at forlade Danmark, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren EUU Alm.del Spørgsmål 71
17-09-2019
(2018-19 (2. samling))
Spm. om det årlige antal af kontroller SKAT har foretaget af udenlandske selvstændige uden ansatte i perioden 2012-2018, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren EUU Alm.del Spørgsmål 70
17-09-2019
(2018-19 (2. samling))
Spm. om anmeldepligten til RUT-registret for selvstændige erhvervsdrivende uden ansatte, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren EUU Alm.del Spørgsmål 69
17-09-2019
(2018-19 (2. samling))
Spm. om antallet af anmeldelser i det danske RUT-register af selvstændige uden ansatte fordelt på sektorer i hvert af årene for perioden 2012-2018, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren EUU Alm.del Spørgsmål 68
16-09-2019
(2018-19 (2. samling))
Spm. om en status for det arbejde for øget åbenhed i Rådet, som 26 parlamentskamre opfordrede til med et brev af 20. december 2017 til Det Europæiske Råd, Kommissionen, Europa-Parlamentet, det estiske EU-formandskab og Eurogruppen, til udenrigsministeren EUU Alm.del Spørgsmål 67
10-09-2019
(2018-19 (2. samling))
Spm. om status på oprettelsen af Den fælles europæiske patentdomstol, til erhvervsministeren, kopi til udenrigsministeren og justitsministeren EUU Alm.del Spørgsmål 66
05-09-2019
(2018-19 (2. samling))
Spm. om, hvad der blev drøftet på det uformelle forsvarsministermøde i Helsinki 28-29/8-19, til forsvarsministeren, kopi til udenrigsministeren EUU Alm.del Spørgsmål 65
03-09-2019
(2018-19 (2. samling))
Spm. om Network Operations Center (NOC ), til forsvarsministeren, kopi til udenrigsministeren EUU Alm.del Spørgsmål 64
03-09-2019
(2018-19 (2. samling))
Spm. om sikkerhedsgodkendelse af Forsvarets Efterretningstjeneste, til forsvarsministeren, kopi til udenrigsministeren EUU Alm.del Spørgsmål 63
03-09-2019
(2018-19 (2. samling))
Spm. om Denmarks beslutning om deltagelse i EU’s bankunion, til erhvervsministeren, kopi til udenrigsministeren EUU Alm.del Spørgsmål 62
03-09-2019
(2018-19 (2. samling))
Spm. om hvorvidt Danmark har afgivet indlæg i den præjudicielle afgørelse C-16/18 ved EU-Domstolen, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren EUU Alm.del Spørgsmål 61
03-09-2019
(2018-19 (2. samling))
Spm. om kørsel med tomme containere og returemballage (paller, blomsterbure eller lignende) over grænsen fra andre EU-lande, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren EUU Alm.del Spørgsmål 60
03-09-2019
(2018-19 (2. samling))
Spm. om cabotagekørsel i Danmark, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren EUU Alm.del Spørgsmål 59
Din søgning gav 83 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik