1. Afdeling - Europa-Parlamentet

Denne artikel dækker disse emner:

Art. 223 TEUF: Europa-Parlamentets sammensætning; direkte valg
Art. 224 TEUF: Politiske partier på europæisk plan 
Art. 225 TEUF: Europa-Parlamentets mulighed for anmodning om forslag til retsakter
Art. 226 TEUF: Nedsættelse af undersøgelsesudvalg 
Art. 227 TEUF: Borgernes ret til at indgive andragender 
Art. 228 TEUF: Ombudsmandens udnævnelse og opgaver 
Art. 229 TEUF: Afholdelse af årlige og ekstraordinære sessioner 
Art. 230 TEUF: Det Europæiske Råds, Rådets og Kommissionens deltagelse i møder 
Art. 231 TEUF: Afstemningsregler 
Art. 232 TEUF: Europa-Parlamentets forretningsorden; offentliggørelse af aktstykker 
Art. 233 TEUF: Åben drøftelse af Kommissionens årlige beretning 
Art. 234 TEUF: Mistillidsvotum til Kommissionen 

 

 

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik