5. Afdeling - Den Europæiske Unions Domstol

Denne artikel dækker disse emner:
Artikel 251: Domstolens sammensætning, organisation 
Artikel 252: Generaladvokater 
Artikel 253: Udnævnelse af dommere, generaladvokater, nybesættelse 
Artikel 254: Retten; dommere 
Artikel 255: Udvalg til bedømmelse af kandidaternes kvalifikationer 
Artikel 256: Rettens kompetence 
Artikel 257: Oprettelse af specialretter 
Artikel 258: Traktatkrænkelsesprocedure iværksat af Kommissionen 
Artikel 259: Traktatkrænkelsesprocedure iværksat af en medlemsstat 
Artikel 260: Opfyldelse af domme, tvangsbøder og faste beløb 
Artikel 261: Den Europæiske Unions Domstols prøvelse af sanktioner i forordninger 
Artikel 262: Tillægelse af nye kompetencer 
Artikel 263: Annulationssøgsmål 
Artikel 264: Retsvirkninger af annulationssøgsmål 
Artikel 265: Passivitetssøgsmål mod EU's institutioner m.v. 
Artikel 266: Institutionernes pligt til opfyldelse af domme 
Artikel 267: Præjudicielle spørgsmål 
Artikel 268: Søgsmål mod Unionen vedr. erstatning uden for kontraktforhold 
Artikel 269: Domstolens kompetence i forhold til suspension af medlemsstats rettigheder 
Artikel 270: Kompetence i personalesager 
Artikel 271: Søgsmål vedr. EIB, ECB og ESCB 
Artikel 272: Voldgiftsbestemmelser i Unionens aftaler 
Artikel 273: Voldgiftssager mellem medlemsstater 
Artikel 274: Nationale domstoles kompetence i tvister 
Artikel 275: Domstolens kompetence vedr. FUSP 
Artikel 276: Domstolens kompetence vedr. straffesager og politisamarbejde 
Artikel 277: Uanvendelighedsindsigelse 
Artikel 278: Opsættende virkning af søgsmål 
Artikel 279: Foreløbige forholdsregler 
Artikel 280: Fuldbyrdelse af domme 
Artikel 281: Statutten for Den Europæiske Unions Domstol og procesreglement 
 

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik