Afsnit II - Finansielle bestemmelser

Denne artikel dækker disse emner:

De forklarende overskrifter til artiklerne er ikke en del af traktatteksten.

Art. 310 TEUF: Budgettet 

Kapitel 1 - Unionens egne indtægter

Art. 311 TEUF: Unionens egne indtægter 

Kapitel 2 - Den flerårige finansielle ramme

Art. 312 TEUF: Formål, periode, indhold 

Kapitel 3 - Unionens årlige budget

Art. 313 TEUF: Regnskabsåret 
Art. 314 TEUF: Vedtagelse af Unionens årlige budget 
Art. 315 TEUF: Midlertidigt budget, tolvtedele 
Art. 316 TEUF: Bevilling af udgifter og overførsel af bevillinger 

Kapitel 4 - Gennemførelse af budgettet og decharge

Art. 317 TEUF: Gennemførelse af budgettet 
Art. 318 TEUF: Regnskab 
Art. 319 TEUF: Decharge 

Kapitel 5 - Fælles bestemmelser

Art. 320 TEUF: Regningsenhed 
Art. 321 TEUF: Valutatransaktioner og finansielle transaktioner 
Art. 322 TEUF: Finansielle regler m.v. 
Art. 323 TEUF: Rådighed over tilstrækkelige finansielle midler 
Art. 324 TEUF: Samarbejde om at lette gennemførelsen af budgettet 

Kapitel 6 - Bekæmpelse af svig

Art. 325 TEUF: Bekæmpelse af svig m.v. 

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik