Fakta om EU

EU's vigtigste opgave er at sikre samarbejde på tværs af medlemslandene omkring bl.a. grænseoverskridende problemstillinger, som bedst løses i fællesskab. Få et hurtigt overblik over hvad EU er, EU's basale opbygning, medlemslandene og det bagvedliggende regelsæt.

EU er et samarbejde mellem 28 lande

Den Europæiske Union (EU) er et særligt forpligtende samarbejde mellem 28 lande i Europa. EU samarbejdet handler først og fremmest om at vedtage lovgivning på områder, hvor problemstillingerne bedst løses i fællesskab. Siden den spæde start i 1950’erne har EU udviklet sig fra udelukkende at være et økonomisk samarbejde til nu at omfatte langt flere områder.

EU’s lovgivning har betydning for flere områder  

Borgerne i EU’s medlemslande bliver ofte påvirket af den lovgivning, som medlemslandene er blevet enige om at vedtage. Den kan f.eks. handle om, at alle EU-lande skal udpege nogle naturområder, som de vil beskytte, eller at man som borger i et EU-land kan rejse til andre EU-lande uden at skulle igennem en paskontrol.

Lige siden begyndelsen af det europæiske samarbejde i 1957 har EU haft en ambition om at sikre fri bevægelighed mellem landene. Det betyder bl.a., at varer frit kan bevæge sig, dvs. sælges, på tværs af landene. EU har vedtaget nogle fælles regler for produktion af fødevarer, som betyder, at varerne ikke skal tilpasses forskellige landes krav, og dermed er det lettere for virksomheder at eksportere til andre EU-lande.

Desuden omfatter den fri bevægelighed også arbejdskraft. Det betyder, at EU-borgere frit kan bevæge sig, for eksempel kan de søge job og opholde sig i andre EU-medlemslande.

EU laver også andet end ny lovgivning

EU laver også andet end ny lovgivning. EU kontrollerer f.eks., at virksomhederne i EU-landene konkurrerer på lige vilkår, og EU giver bl.a. støtte til landbrug, forskellige udviklingsprogrammer og -projekter, fattige regioner og den tredje verden. Det er også EU, der påvirker prisen for at låne penge, når Den Europæiske Centralbank fastsætter renten for den europæiske valuta, euroen.

De senere år har EU desuden forstærket samarbejdet på det retlige område. Det betyder, at medlemslandene koordinerer bekæmpelsen af kriminalitet og arbejder på, at myndigheder og domstole anerkender afgørelser truffet i andre medlemslande.

Det arbejder EU med

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik