Borgerinitiativ

Som borger i EU kan du stille konkrete forslag til Europa-Kommissionen på et område, der er vigtigt for dig. Det såkaldte borgerinitiativ skal være underskrevet af 1 million borgere fra 7 forskellige EU-lande.

Det Europæiske Borgerinitiativ giver EU’s borgere mulighed for direkte at præge EU’s politik ved at opfordre Europa-Kommissionen til at stille et bestemt lovforslag. Det skal sikre borgernes mulighed for deltagelse i demokratiet på tværs af landegrænserne i EU.

Alle EU-borgere med valgret til Europa-Parlamentet kan stille og underskrive et borgerinitiativ.

Selvom Kommissionen skal mødes med stillerne af borgerinitiativet, tage stilling til det og give et offentligt svar, er den ikke juridisk forpligtet til at følge initiativets opfordringer.
Derimod kan et borgerinitiativ bruges til at sætte Kommissionen under politisk pres for at handle på sagen.

Her får du en guide til, hvordan du kan sende et borgerinitiativ til Kommissionen.

Sådan gør du

Se hvordan du starter et borgerinitiativ i grafikken her, og læs mere længere nede på siden.

Illustration af EU's Borgerinitiativ

1. Forbered dit forslag

Sørg for, at din idé passer til et borgerinitiativ. Din idé skal være en opfordring til Kommissionen om at stille et lovforslag inden for et område, EU må lovgive om – f.eks. miljø, landbrug, transport eller folkesundhed. Hvis ideen handler om noget, som EU ikke må lave fælles regler om, f.eks. grundskolen, så er et borgerinitiativ ikke den rigtige metode.

2. Opret din borgerkomité

Du skal danne en borgerkomité med mindst 7 andre EU-borgere, der vil stå bag din opfordring. De skal alle være statsborgere i et EU-land, og de skal bo i mindst 7 forskellige EU-lande. F. eks. kan din komité bestå af 3 svenskere, der bor i Sverige, Norge og Finland, og 4 franskmænd, der bor i Frankrig, Tyskland, Spanien og Holland.

3. Registrer dit initiativ

Du skal registrere dit initiativ her:

Europa-Kommissionen: Registrer dit initiativ

Europa-Kommissionen skal svare dig inden to måneder.

4. Indsaml underskrifter

Du skal samle mindst en million underskrifter fra minimum 7 EU-lande. Du har 12 måneder til underskriftsindsamlingen. Hvis du vil samle underskrifter online, skal du have dit system attesteret.

Europa-Kommissionen: Kommissionens software til onlineindsamlingssystemer

Europa-Kommissionen: Liste over nationale myndigheder, der attesterer onlineindsamlingssystemer

Der findes desuden regler for, hvor mange underskrifter der mindst skal være fra et land, for at det tæller med – der kræves flere borgerunderskrifter fra store end fra små lande. Det nødvendige antal underskrifter svarer til antallet af det pågældende lands medlemmer af Europa-Parlamentet ganget med 750.

Du kan se minimumskriterierne for hvert land længere nede på siden.

5. Få underskrifterne tjekket og godkendt af de nationale myndigheder

De danske myndigheder skal godkende din underskriftsindsamling og kontrollere, at den er foregået på lovlig vis.

Europa-Kommissionen: Liste over kompetente nationale myndigheder, der attesterer antallet af gyldige støttetilkendegivelser

Du får svar fra myndighederne inden tre måneder.

6. Hvis du har indsamlet nok underskrifter, kan du sende initiativet til Kommissionen.

7. Kommissionen vil nu behandle dit initiativ og svare inden tre måneder

Inden tre måneder giver Kommissionen svar efter et møde med dig og en offentlig høring i Europa-Parlamentet. Hvis Kommissionen fremlægger et nyt forslag som følge af dit borgerinitiativ, går den almindelige lovgivningsprocedure i gang.

Borgerinitiativet er et forholdsvist nyt koncept i EU. Det blev indført med Lissabontraktatens art. 11 stk. 4 TEUF. Efterfølgende er de nærmere regler blevet fastlagt i forordningen om borgerinitiativer fra 2011. Du kan dykke ned i detaljerne her:

 

Minimum af underskrifter fra hvert land for initiativer, der er registreret efter 1. juli 2014
Belgien  15.750
Bulgarien  12.750
Cypern 4.500
Danmark  9.750
Estland  4.500
Finland  9.750
Storbritannien  54.750 
Frankrig  55.500
Grækenland  15.750 
Irland  8.250 
Italien  54.750
Kroatien  8.250
Letland  6.000 
Litauen  8.250 
Luxembourg  4.500 
Malta  4.500
Holland  19.500
Polen  38.250
Portugal 15.750
Rumænien  24.000 
Slovakiet  9.750 
Slovenien  6.000
Spanien 40.500
Sverige 15.000
Tjekkiet  15.750
Tyskland 72.000
Ungarn 15.750
Østrig 13.500
Europe direct logo

Hvis du har spørgsmål til borgerinitiativet, kan du
kontakte Europe Direct. 

Europe Direct kan svare på generelle spørgsmål om EU. Der ydes ikke juridisk rådgivning. 

Kvinde malet med EU's flag i ansigtet.

Det Europæiske Borgerinitiativ har en portal, hvor
du kan skrive under på de borgerinitiativer, der
er i gang. Du kan også se de borgerinitiativer, der
er lukkede, og følge den videre proces for dem,
der har opnået over en million underskrifter. 

Portalen indeholder desuden information om proceduren trin for trin og samler de regler, der danner grundlag for borgerinitiativet.

Denne artikel dækker disse emner:

Senest opdateret: [05.10.2018]
Sideansvarlig: Stine Sofie Mathisen

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik