Pas på rejsen

Du skal altid have pas med, når du rejser i EU.

Et dansk pas.
Du skal altid medbringe dit pas, når du rejser i EU, også selvom der ikke er paskontrol ved grænsen eller i lufthavnen, da du skal kunne bevise dit statsborgerskab. Det er for danske statsborgere ensbetydende med forevisning af pas. 

Du skal altid have dit pas med, når du rejser mellem EU-lande. Den eneste undtagelse, hvor pas ikke er nødvendigt for danske statsborgere, er på rejser mellem de nordiske lande.

Indrejse til EU-lande, der deltager i Schengensamarbejdet

Selv om paskontrollen ved ind- og udrejse til og fra Schengenlande er afskaffet, skal du huske dit pas. Schengen-samarbejdet ophæver kravet om, at man skal vise pas ved passage af Schengenlandenes indre grænser, men der kan stadigvæk kræves forevisning af gyldig legitimation efter indrejse. Det betyder, at man som statsborger i et Schengenland skal kunne bevise sit statsborgerskab, hvilket for danske statsborgere betyder forevisning af pas. Det er altså ikke nok for danske statsborgere at medbringe kørekort på rejser i Schengenområdet.

Indrejse til EU-lande, der ikke deltager i Schengensamarbejdet

Det er ikke alle EU-lande, der deltager i Schengensamarbejdet. Personkontrollen ved grænserne er derfor ikke ophævet i Storbritannien, Irland, Cypern, Bulgarien, Rumænien og Kroatien, og derfor skal man vise pas ved både ind- og udrejse af disse lande.

Den Nordiske Pasunion

Danske statsborgere behøver dog ikke at medbringe pas ved indrejse til de øvrige nordiske lande (Sverige og Finland, samt ikke-EU-landene Island og Norge) på grund af Den Nordiske Pasunion. Du skal dog stadig kunne identificere dig, og derfor anbefaler de danske myndigheder, at man som dansk statsborger medbringer enten kørekort eller pas.

Schengensamarbejdet bygger på Schengenkonventionen af 14. juni 1985 mellem regeringerne for staterne i Den Økonomiske Union Benelux, Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser. 

Schengenregelsættet blev en integreret del af traktatgrundlaget med vedtagelsen af Amsterdamtraktaten. Danmark tilsluttede sig Schengen-samarbejdet i 1997.

Den Nordiske Pasunion blev dannet i 1957 med den nordiske paskontroloverenskomst mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige. Island tilsluttede sig overenskomsten i 1965. 

Borger.dk's logo.

I Danmark er det kommunerne, der udsteder pas.
Du skal derfor henvende dig hos borgerservice 
for at få et pas. 
 

Du kan kontakte borger.dk eller din lokale borgerservice, hvis du har flere spørgsmål. 

Denne artikel dækker disse emner:

Senest opdateret: [24.05.2019]
Sideansvarlig: Stine Sofie Mathisen

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik