Flypassager

I EU er du sikret særlige rettigheder ved aflysning af dit fly, lange forsinkelser eller afvist boarding.

Rettigheder som flypassager

Du kan som flypassager have ret til kompensation i tilfælde af afvist boarding, aflysninger og forsinkelser. Du kan få kompensation, hvis der enten er tale om flyafgange fra et EU-land, eller hvis endemålet er en lufthavn i et EU-land, og flyselskabet er et EU-luftfartsselskab.

 1. Klag direkte til flyselskabet, hvis du mener, at du har krav på kompensation.
 2. Indgiv eventuelt en klage til Trafikstyrelsen, hvis du ikke er tilfreds med selskabets svar. Trafikstyrelsen er ansvarlig for håndhævelsen af reglerne i Danmark. Styrelsen kan behandle klager, hvis dit fly har haft afgang fra Danmark, eller hvis flyvningen er med et EU-flyselskab til Danmark fra et land uden for EU.
 3. Medsend en kopi af din korrespondance med flyselskabet og af din flybillet eller boardingkort som dokumentation til Trafikstyrelsen, for at styrelsen kan behandle din klage. Manglende dokumentation kan forlænge sagsbehandlingstiden eller i værste fald betyde, at Trafikstyrelsen ikke kan behandle din klage.
 4. Vedhæft fuldmagter som dokumentation, hvis du søger om kompensation for medrejsende eller på vegne af andre.

Hvis du skal klage:

Hvis flyvningen er omfattet af EU-reglerne, har du rettigheder i følgende tilfælde:

 • Boardingafvisning: Det vil sige afvisning af passagerer på en flyvning, hvor passagererne har en bekræftet reservation og er til stede ved indcheckningen som foreskrevet.
 • Aflysning: Det vil sige en planlagt flyvning, der ikke gennemføres.
 • Lange forsinkelser: Det vil sige forsinkelser på mindst to timer og derover.
 • Forsinkelser ved ankomst: Evt. kompensation ved forsinkelser på mindst tre timer ved ankomst.
 • Forsinket, mistet eller beskadiget bagage: Evt. kompensation ved forsinket, mistet eller beskadiget bagage.

Flypassagerer har ret til kompensation ved boardingafvisning, aflysning og ved forsinkelse i ankomst på mindst tre timer. Kompensationsbeløbet afhænger af distancen af den pågældende flyvning.

 • 250€ (ca. 1.861 kroner) for alle flyvninger på højst 1.500 km.
 • 400€ (ca. 2.978 kroner) for alle flyvninger inden for EU på mere end 1.500 km. og for alle andre flyvninger på mellem 1.500 og 3.500 km.
 • 600€ (ca. 4.466 kroner) for alle flyvninger, der ikke falder ind under disse.

I tilfælde af aflysning og forsinkelser i ankomst bortfalder retten til kompensation, hvis luftfartsselskabet kan godtgøre, at aflysningen eller forsinkelsen skyldes usædvanlige omstændigheder, som ikke kunne være undgået selvom alle forholdsregler, der med rimelighed kunne træffes, faktisk blev truffet.

Sådanne omstændigheder kan navnlig indtræffe som følge af politisk ustabilitet, vejrforhold, der er uforenelige med gennemførelsen af den pågældende flyvning, sikkerhedsrisici, uforudsete sikkerhedsproblemer eller strejker, der berører luftfartsselskabets drift.

Flypassagerer kan have ret til kompensation fra flyselskabet, hvis bagagen ikke når frem, er beskadiget eller forsinket, begrænset til cirka 1.220€ (ca. 9.000 kroner). 

Retten til kompensation bortfalder dog, hvis flyselskaberne har truffet alle rimelige foranstaltninger for at undgå skader, eller hvis det ikke var muligt at træffe sådanne foranstaltninger. Hvis din bagage er beskadiget, skal du indgive et krav til luftfartsselskabet inden for syv dage, efter at du har modtaget din bagage. Ved forsinket modtagelse af bagage er denne periode på højst 21 dage.

Reglerne omfatter flyafgange fra et EU-land og flyafgange fra lande udenfor EU, hvis destinationen er en lufthavn i et EU-land, og luftfartsselskabet er et EU-luftfartsselskab.

En flyvning fra Danmark med et hvilket som helst luftfartsselskab vil eksempelvis være omfattet af forordningen.

En flyvning fra Tyrkiet til København med et EU-luftfartsselskab vil også være omfattet. Derimod vil en flyvning fra Tyrkiet til København med et tyrkisk luftfartsselskab ikke være omfattet.

I februar 2005 trådte reglerne om flypassagerers rettigheder i kraft. Reglerne er udformet i en EU-forordning, der fastsætter flypassagerernes rettigheder, bl.a. retten til kompensation ved aflysning af flyafgange, forsinkelse af flyafgange og boardingafvisning.

Reglerne for kompensation ved forsinket, mistet eller beskadiget bagage har hjemmel i Montrealkonventionen fra 1999. Reglerne er inkorporeret i en EU-forordning, der ensarter erstatningsgrænserne for erstatning ved tab, beskadiget eller forsinket bagage på alle rejser med EU-luftfartselskaber. 

Den fælles europæiske transportpolitik indeholder ikke kun passagerrettigheder for flytransport. Forordning 1371/2007 giver f.eks. togrejsende en række rettigheder, der svarer til flypassageres rettigheder. Forordningen skal sikre, at togpassagerer har samme rettigheder i hele EU. Bl.a. kan togrejsende kræve erstatning, hvis deres tog ankommer med mere end en times forsinkelse på slutdestinationen, og togselskaber skal sørge for, at deres tog er handikapvenlige. 

Forordningen tillader dog en række undtagelser. Danmark er et af kun fire medlemslande, der anvender forordningen uden undtagelser.

Flere informationer:

Trafikstyrelsens logo

I Danmark er det Trafikstyrelsen, der administrerer EU-reglerne om flypassagerers rettigheder. 

Du kan kontakte Trafikstyrelsen, hvis du vil klage over et svar fra et flyselskab, som du har forsøgt at få kompensation fra.

Tag dine passagerrettigheder med på rejsen

Europa-Kommissionens app om passagerrettighederEuropa-Kommissionen har udviklet en app, der har samlet alle informationer omkring passagerrettigheder i EU. App'en indeholder informationer om flyrejser, togpassagerers rettigheder, bus- og rutebilpassagers rettigheder og rettigheder for skibspassagerer. 

App'en kan gratis downloades til din smartphone.

- Google Android

- iPhone

- iPad

- Windows Phone

 

 

 

 

 

 

 

 

Senest opdateret: [14.06.2018]
Sideansvarlig: Stine Sofie Mathisen

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik