Taxfree shopping

Det er som regel ikke muligt at købe afgiftsfrie varer i lufthavne, fly og på færger, når man rejser fra et EU-land til et andet, men der findes undtagelser.

En mand der kigger på alkohol i en butik.

Det afgiftsfrie salg er som udgangspunkt afskaffet ved rejser mellem EU-landene. Visse mindre områder af EU er dog undtaget fra de fælles regler. I de områder kan man altså tage "taxfree"-varer med hjem på samme måde, som man kan fra lande uden for EU. Ved taxfree-varer forstås varer, hvor der ikke er betalt told, moms og punktafgifter. 

Hvis du har købt varer for over et bestemt beløb fra lande uden for EU, skal du betale told og afgifter, når du kommer tilbage til Danmark. Afgiften afhænger ikke kun af beløbet, du har købt for, men også af, hvordan du rejser ind i Danmark. Du kan se en liste over hvornår og hvor meget, du kan tage med ind i Danmark uden at skulle betale afgift, på SKAT's hjemmeside. 

De Kanariske Øer, Kanaløerne, Ålandsøerne og Gibraltar betragtes ikke som en del af EU rent toldmæssigt, selv om disse områder formelt er en del af EU via Spaniens, Storbritanniens og Finlands medlemskab. Det er derfor muligt at handle toldfrit i lufthavne m.m., når man skal til et af disse områder i EU.

Derudover findes der andre mindre områder i EU, som heller ikke betragtes som en del af EU rent toldmæssigt: 

Du kan derfor købe toldfrit fra: 

  • Færøerne
  • Grønland
  • De oversøiske departementer (Guadeloupe, Martinique, Fransk Guyana, Réunion og Mayotte)  
  • Helgoland

Selv om nogle afsidesliggende områder er toldfri, gælder dette ikke for Azorerne og Madeira. Disse områder er altså med i EU's toldunion, og du kan derfor ikke handle toldfrit her. 

I bestemmelserne, der handler om traktatens geografiske udstrækning (art. 349 TEUF) og territorialt anvendelsesområde (art. 355 TEUF), slås det fast, at:

"Traktaterne gælder for Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Azorerne, Madeira og De Kanariske Øer i overensstemmelse med artikel 349".

I bestemmelserne står der, at det på grund af disse regioners fjerne og afsides beliggenhed og visse andre forhold er muligt for Rådet at vedtage særlige foranstaltninger inden for disse områder med hensyn til told- og handelspolitik, finanspolitik, frizoner m.m. Der gælder derfor særlige toldregler for disse områder.

EU's regler om fritagelse for told ved indrejse fra lande uden for EU (såkaldte tredjelande) er fast sat i artikel 41 i:

EU's regler om fritagelse for moms og afgifter ved indrejse fra tredjelande er fastsat i:

  • Rådets direktiv 2007/74/EF af 20. december 2007 om fritagelse for merværdiafgift og punktafgifter på varer, der indføres af rejsende fra tredjelande
Skats logo.

I Danmark er det SKAT, der administrerer 
de fælles toldregler.

Du kan kontakte SKAT, hvis du har spørgsmål om told, og hvilke områder du kan tage taxfree varer med hjem fra.

Forslag til dig på EU.dk

Denne artikel dækker disse emner:

Senest opdateret: [12.03.2019]
Sideansvarlig: Stine Sofie Mathisen

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik