Koordinering af social sikring

EU har gennemført foranstaltninger, der skal beskytte din ret til social sikring, når du opholder dig i forskellige EU-lande. 

Social sikring i EU-medlemslandene

EU har lavet forskellige regler, der skal sikre, at du som EU-borger ikke mister retten til social sikring, når du tager arbejde i et andet EU-land. EU-reglerne for koordinering af sociale sikringsordninger erstatter ikke de nationale ordninger og skal derfor ikke ses som en fælleseuropæisk sikringsordning. Formålet med koordineringen er at sikre og beskytte dine sociale sikringsrettigheder, når du flytter dig mellem de forskellige EU-lande.

EU's regler om koordinering af de sociale sikringsordninger gælder som hovedregel:

  • Sygdom
  • Forældreskab, f.eks. barsel
  • Alderspension, førtidspension og invalideydelser
  • Efterladtepension og ydelser ved død
  • Arbejdsløshedsunderstøttelse
  • Familieydelser f.eks. børnepenge
  • Ydelser ved arbejdsulykker og erhvervssygdomme

Det kan dog være vanskeligt at bestemme, hvorvidt en bestemt ydelse er omfattet af EU's koordineringsregler. Du skal kontakte dit lokale socialsikringskontor for at få mere at vide. Se under Kontakt nedenfor.

Reglerne gælder for borgere i EU-landene, EØS-landene (Norge, Island og Liechtenstein) samt Schweiz. Derudover gælder reglerne for:

  • Statsløse eller flygtninge (og deres familiemedlemmer), som bor i et af de ovennævnte lande, og som er eller har været forsikret i et af disse lande.
  • Statsborgere (og deres familiemedlemmer) fra lande uden for EU, som har lovligt ophold i EU, og som har rejst frem og tilbage mellem EU-landene.

Du kan kun være omfattet af lovgivningen i et land ad gangen. Men det er socialsikringskontorerne og ikke dig selv, der afgør, hvilket lands lovgivning du er omfattet af. Som hovedregel er du omfattet af lovgivningen i det land, hvor du har lønnet beskæftigelse eller udøver selvstændig virksomhed. Det kan du læse mere om her:

Som følge af princippet om ligebehandling har du de samme rettigheder og forpligtigelser som borgerne i det land, hvis lovgivning du er omfattet af. Hvad du præcist har ret til, varierer derfor fra land til land. Du kan læse mere om dine rettigheder til social sikring i de enkelte lande her:

Den nuværende og moderniserede koordinering af sociale sikringsordninger i EU omfatter følgende to konsoliderede forordninger:

EU-regler om koordinering af sociale sikringsordninger er dog ikke et nyt fænomen. De første forordninger vedrørende emnet stammer fra 1958, og i 1970'erne blev der gennemført en større reform af lovgivningen på området. Reglerne er ligeledes blevet ajourført og ændret mange gange i løbet af årene. Du kan læse mere om udviklingen af EU's lovgivning i forhold til koordinering af de sociale sikringsordninger via dette link:

søgning efter lokalt socialsikringskontor

Kontakt dit lokale socialsikringskontor for at få mere at vide om, hvad du har ret til.

Du finder en oversigt over samtlige danske socialsikringskontorer via dette link:

Forslag til dig på eu.dk

Senest opdateret: [14.03.2018]
Sideansvarlig: Anders Hulgreen Jensen

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik