Schengenvisum for ikke-EU-borgere

Et Schengenvisum udstedt af et Schengenland giver adgang til at rejse i alle 22 Schengenlande i op til tre måneder.

Kilde: Kommissionen

Et Schengenvisum er et dokument, som statsborgere fra en række lande uden for Schengensamarbejdet skal have for at kunne rejse i Schengenlandene. Med et Schengenvisum har du mulighed for at rejse frit inden for Schengen-området i op til 3 måneder.

1. Undersøg om du skal bruge visum ved at tjekke EU's liste over lande, hvis statsborgere skal have visum. Listen findes her

Hvis du i forvejen har et opholdskort fra et andet EU-land, gælder specielle regler, som du kan læse mere om her:

2. Kontakt den danske repræsentation i det land, hvor du opholder dig, og aftal en tid til indgivelse af ansøgning. 

3. Udfyld en af de to ansøgningskemaer som du finder her: 

 • Invitationsblanketter (til virksomheder eller privatpersoner der vil invitere en visumpligtig person på besøg)

4. Tjek at ansøgningen indeholder de rigtige oplysninger ved at gennemgå denne liste: 

5. Aflever ansøgningen til den danske repræsentation i det land, hvor du befinder dig. Når du ansøger om visum, vil du som regel blive afkrævet et gebyr på 60 € (ca. 450 kr). Du kan først sende ansøgningen 3 måneder, før du ønsker at rejse ind i landet. Du skal ansøge om Schengenvisummet i det land, hvor du bor, og du skal møde op på repræsentationen personligt.

Behandlingstiden på ansøgningen vil typisk være 10-12 dage, men kan i visse tilfælde være længere.

 • Du skal have rejselegitimation, som er gyldig i 3 måneder, efter dit visum udløber.
 • Du skal have tilstrækkelige midler til at betale opholdet og hjemrejsen selv.
 • Du skal have rejsesygeforsikring for hele perioden. Forsikringen skal gælde i hele Schengenområdet.
 • Du må ikke være indberettet som uønsket i Schengens informationssystem (SIS), være udvist af Danmark, have indrejseforbud i Danmark eller være omfattet af FN’s eller EU’s sanktionslister.

Du kan læse mere om betingelserne for at få et Schengenvisum her: 

Med et Schengenvisum har du ret til at opholde dig i hele Schengenområdet i op til 90 dage. Hvis du overskrider dit visum, kan det medføre en karensperiode, der betyder, at du ikke kan få visum til Danmark i 3-5 år. Et visum giver ikke ret til at arbejde i Danmark eller de øvrige Schengenlande.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at ikke alle EU-lande er med i Schengensamarbejdet. Du kan ikke bruge dit Schengenvisum i EU-lande, som ikke er med. Disse lande er: 

 • Storbritannien 
 • Irland 
 • Bulgarien
 • Kroatien 
 • Cypern
 • Rumænien

Hvis du kommer fra et visumpligtigt land, skal du søge om visum, før du må opholde dig i et Schengenland. 

Storbritannien og Irland har ikke ønsket at deltage i denne del af Schengensamarbejdet, og derfor gælder EU’s visumregler ikke for disse to lande. Det samme gør sig gældende for Grønland og Færøerne, som ikke har indgået en samarbejdsaftale med EU om Schengen. Hvis du f.eks. kommer fra Colombia og har fået Schengenvisum gennem en dansk repræsentation, kan du rejse rundt i alle Schengenlandene i op til 90 dage, men f.eks. ikke til Grønland eller Irland.

Herunder finder du visumreglerne for lande, der er med i EU eller har tilknytning til Danmark, men som ikke er med i Schengen:

Grønland og Færøerne: 

Irland: 

Storbritannien: 

Kroatien:

Vedtaget lovgivning:

 • Eur-Lex: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 af 9. marts 2016 om en EU-kodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) (kodifikation) 
 • Eur-lex: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 610/2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks), konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen, Rådets forordning (EF) nr. 1683/95 og (EF) nr. 539/2001 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008 og (EF) nr. 810/2009.
 • Eur-Lex: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 656/2014 af 15. maj 2014 om regler for overvågning af de ydre søgrænser inden for rammerne af det operative samarbejde, der samordnes af Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser.
 • Schengen-konventionen til gennemførelse af Schengenaftalen af 14. juni 1985 mellem regeringerne for staterne i Den Økonomiske Union Benelux, Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser. 

Du kan læse mere om gældende Schengenlovgivning her: 

Reglerne gælder i hele Schengenområdet

Reglerne gælder i de 26 Schengenlande:

Schengenområdet

Ny i Danmarks logo

I Danmark er det Udlændingestyrelsen, der
administrerer reglerne om Schengenvisum. 

Du kan kontakte Udlændingestyrelsen, hvis du har spørgsmål om visum. 

Hvis du vil vide mere 

Denne artikel dækker disse emner:

Senest opdateret: [14.06.2018]
Sideansvarlig: Stine Sofie Mathisen

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik