Schengenvisum med opholdstilladelse 

Hvis du har en gyldig opholdstilladelse fra Danmark, kan du rejse frit i andre Schengen-lande i en periode på op til tre måneder, hvis du opfylder visse kriterier.

Schengen visum.
Udlændinge med en gyldig opholdstilladelse, som er udstedt af de danske myndigheder, har som udgangspunkt lov til at rejse frit i Schengenområdet i tre måneder. Der er dog forskellige betingelser, som det er vigtigt at være opmærksom på.

Hvis du har et opholdskort eller en opholdssticker, som er udstedt af de danske myndigheder, og som er gældende i Danmark, må du rejse og opholde dig i de andre Schengenlande i op til tre måneder. 

Du skal desuden:

  • Have et gyldigt rejsedokument (pas).
  • Være i stand til at fremlægge dokumentation om opholdets formål og have de nødvendige midler til at finansiere dit ophold og hjemrejse.
  • Være opmærksom på at opholdstilladelser, der udelukkende gælder for Færøerne eller Grønland, ikke er gyldige til indrejse i de andre Schengenlande.

Du må ikke:

  • Være indberettet som uønsket.
  • Udgøre en trussel for den offentlige orden, nationale sikkerhed eller internationale forbindelse.

Hvis du har en opholdstilladelse fra et andet Schengenland end Danmark, vil denne opholdstilladelse ofte, men ikke altid, give dig ret til at rejse rundt i de andre Schengenlande.

For at finde ud af om din tilladelse også giver dig ret til indrejse og ophold i andre Schengenlande, må du derfor forhøre dig med det land, som har udstedt opholdstilladelsen. Alternativt har Udlændingeservice lavet en tabel, hvor du kan se, hvilke specifikke typer opholdstilladelser der giver ret til indrejse i Danmark uden visum.

Ønsker du at blive længere end de tre måneder i et af Schengenlandene, må du søge om en opholdstilladelse i det pågældende land.

Selv om du opfylder de ovenstående krav, er det vigtigt at være opmærksom på, at du i visse tilfælde skal melde din ankomst til det land, du er rejst til. Denne regel bliver kaldt meddelelsespligten og bestemmes af det pågældende land. Derfor skal du inden din rejse kontakte ambassaden for det land, du vil rejse til, for at sikre dig, om dette krav gælder for dig.

Hvis du har planer om at opholde dig i et andet Schengenland i mere end tre måneder, skal du søge om opholdtilladelse i det land.

De nærmere regler i forbindelse med ophold i andre Schengenlande for udlændinge, som ikke har visumpligt, er beskrevet i Schengenkonventionens artikel 20.

Reglerne for udlændinge, der er underlagt visumkrav, er beskrevet i konventionens artikel 21.

Meddelelsespligten beror på national lovgivning. Læs mere om dette i konventionens artikel 22.

Reglerne gælder i hele Schengenområdet

Reglerne gælder i de 26 Schengenlande:

Schengenområdet

Ny i Danmarks logo

I Danmark er det Udlændingestyrelsen der 
der forvalter reglerne om visum og 
opholdstilladelser. 

Du kan kontakte Udlændingestyrelsen, hvis du har spørgsmål om Schengenvisum med opholdstilladelse. 

Forslag til dig på eu.dk

Denne artikel dækker disse emner:

Senest opdateret: [14.06.2018]
Sideansvarlig: Stine Sofie Mathisen

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik