Sygesikringskort

Det blå sygesikringskort giver dig ret til samme behandling som landets borgere, når du opholder dig i EU eller i et EØS-land. 

Et blåt EU sygesikringskort

Er uheldet ude på ferien, skal du sørge for at have EU’s sygesikringskort i hånden. Det lille, blå kort giver dig nemlig ret til de samme sundhedsydelser på samme vilkår som det pågældende EU-lands borgere, hvis du skal opholde dig i landet midlertidigt i op til et år. F.eks. hvis du skal på ferie, studere eller i ulønnet praktik. Men vær opmærksom på, at du er dækket forskelligt, alt efter hvilket land du opholder dig i.

Det blå sygesikringskort er gratis og kan bestilles digitalt på borger.dk. Hvis du ikke har mulighed for at bestille kortet digitalt, skal du kontakte dit lokale borgerservicecenter. Hvis du deler adresse med din ægtefælle og dine børn, kan du bestille et blåt sygesikringskort til dem, samtidig med at du bestiller til dig selv.

Du kan bestille kortet her: 

Det blå sygesikringskort dækker dig i følgende tilfælde i EU's medlemsstater og i Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz: 

  • Når du skal på ferie eller andre midlertidige ophold i op til 1 års varighed.
  • Hvis du skal i praktik eller være au pair.
  • Hvis du skal studere eller følge en faglig uddannelse.
  • Hvis du har en kronisk sygdom og ved, du kan få behov for behandling.
  • Hvis du skal arbejde i udlandet. Du skal i så fald have en afgørelse fra Udbetaling Danmark om, at du er omfattet af dansk social sikring, før du kan få det blå EU-sygesikringskort.

Selvom du har et gult sygesikringskort, har du ikke nødvendigvis ret til at få et blåt. Du kan få EU-kortet, hvis du er sygesikret i Danmark efter EU-reglerne, og du er dansk statsborger eller statsborger i et andet EU/EØS-land eller Schweiz.


Derudover kan du have ret til det, hvis du er flygtning eller statsløs efter FN-konventionerne eller familiemedlem til en dansk sikret. Det samme gælder, hvis du bor i udlandet og arbejder i Danmark eller arbejder i udlandet og er udsendt af en dansk arbejdsgiver.

Med det blå kort er du dækket ved akut sygdom, hvis du kommer til skade, og hvis det vurderes af sundhedspersonalet i det pågældende land, at du har brug for medicinsk behandling under dit ophold. Det blå kort dækker dog ikke hjemtransport, hvilket især er værd at bemærke, hvis du skal på skiferie.

EU-sygesikringskortet dækker heller ikke planlagte behandlinger, hvis behandlingen er den eneste grund til rejsen til det pågældende land. Behandling, der med rimelighed kan vente, til du er tilbage i Danmark igen, er heller ikke dækket.

Patientombuddet har lavet en grundig oversigt over, hvilke typer behandling det blå kort dækker sammenlignet med det gule sygesikringskort.

Det blå sygesikringskort giver dig ret til samme behandling som landets egne borgere på offentlig sygehuse og klinikker. Det betyder, at hvis der er egenbetaling på behandlinger for landets borgere, er der også egenbetaling for dig. Hvis du vælger at blive behandlet på et privat hospital, skal du derfor selv betale.

EU's medlemslande har mange forskellige regler for egenbetaling af medicinsk behandling. Dem kan du med fordel tjekke, inden du pakker kufferten, her: 

Du kan se et kort over EU- og EØS-landene ved at klikke her:

EU-Oplysningens Europakort - oplysninger om EU-medlemslande mm.

Borger.dk logo

I Danmark er det borger.dk, der administrerer det blå sygesikringskort. På borger.dk finder du mere information, og her kan du også bestille kortet. 

Derudover har Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse desuden udarbejdet informationskampagnen "Husk det blå" sammen med Kommunernes Landsforening og Patientombuddet.

Et blåt EU sygesikringskort

Tag dine rettigheder med på ferien - med app'en European Health Insurance Card har du altid den nødvendige information om dækning af behandlinger og nødtelefonnumre ved hånden.  

Du kan downloade app'en kan her: 

Senest opdateret: [02.05.2019]
Sideansvarlig: Anders Hulgreen Jensen

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik