EU og omverden

EU er en global aktør, der er aktiv inden for handel, udvikling, klima og sikkerhed og har indgået samarbejdsaftaler med lande uden for EU på en række områder. 

 

Samlet set er EU og dens medlemslande verdens næststørste økonomi, verdens største handelspartner og verdens største udviklings- og bistandsdonor.

EU har en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP). Samtidig har mange af EU's andre politikker en udenrigspolitisk dimension. Det gælder f.eks. den fælles handelspolitik, udviklingsbistanden, energipolitikken, klimapolitikken, naboskabspolitikken og migrationspolitikken. For at sikre EU en stærkere global rolle forsøger man at tænke alle disse politikker sammen.

EU har en udenrigspolitisk repræsentant, Federica Mogherini, som tegner EU's ansigt udadtil. Det er hende, der fører dialog på EU's vegne med tredjelande. Hun står også i spidsen for EU's Fælles Udenrigstjeneste (FUT) og er samtidig viceformand i Kommissionen. Mogherini er med andre ord den person, der har ansvaret for at koordinere alle EU's forskellige indsatser og samarbejder med lande uden for EU.

Handelspolitik

Formålet med EU’s fælles handelspolitik er at skabe vækst gennem øget frihandel. 

Udenrigs- og sikkerhedspolitik

Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) handler om at koordinere medlemslandenes holdninger, så EU kan tale med én stemme over for resten af verden. 

Udviklingspolitik og humanitær bistand

EU giver bistand for at skabe udvikling i de fattigste lande og nødhjælp i humanitære kriser.

EU's Arktiske samarbejde

EU har fokus på miljø og klima i Arktis. 

Internationale organisationer

EU samarbejder med mange internationale organisationer og forsøger at få medlemslandene til at tale med en stemme. 

EØS-samarbejdet

En aftale mellem EU og Norge, Island og Liechtenstein som gør det muligt for dem at deltage i  EU’s indre marked. 

EU's forsvars- og sikkerhedspolitik

Formålet med EU’s forsvars- og sikkerhedspolitik er at bevare fred, forebygge konflikter og styrke den internationale sikkerhed. 

Den Europæiske naboskabspolitik

EU samarbejder med nabolande om handel, udvikling, demokrati og menneskerettigheder. 

Internationale konventioner

EU-landene har tiltrådt en række internationale konventioner, som EU skal leve op til. 

Senest opdateret: [01.12.2017]
Sideansvarlig: Mongin Forrest

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik