Historie og baggrund

Det europæiske samarbejde tog fart efter Anden Verdenskrigs afslutning. EU's udvikling er historien om den gradvise udbredelse af samarbejdet til flere lande og områder.

EU's historie

Findes der en officiel EU-sang?

Ja - men måske ikke ligefrem en sang, men i hvert fald et stykke musik. Siden 1986 har EU anvendt Europahymnen eller ”Ode til glæden” fra Beethovens 9. symfoni som musikalsk symbol på EU.

Hvad er EU's tre søjler?

Begrebet "EU’s tre søjler" blev tidligere anvendt til at illustrere, at der er forskellige former for samarbejde inden for EU afhængigt af, hvilket politikområde der er tale om.

Hvad er formålet med EU?

En beskrivelse af, hvad der er EU’s formål, vil hurtigt blive farvet af, om man har en positiv eller negativ opfattelse af EU.

Hvad er Schuman-erklæringen?

Schuman-erklæringen (eller Schuman-planen) anses for at være starten på det forpligtende europæiske samarbejde, da den førte til oprettelsen af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab.

Hvad symboliserer EU’s flag?

De 12 gyldne stjerner, der danner en cirkel på en blå baggrund, symboliserer en forening af de europæiske folk.

Hvem var Europa?

Europa var en kongedatter i den græske mytologi.

Hvilke folkeafstemninger om EU har der været i EU-landene?

Folkeafstemningerne i EU-landene fordeler sig således:

Hvilke internationale organisationer var der i Europa før EU?

Bl.a. Folkeforbundet, De Forenede Nationer, OEEC (senere OECD), Haag-kongressen, Europabevægelsen og Europarådet.

Hvilke lande er medlemmer af EU, og hvornår blev de medlemmer?

EU består i dag af 28 lande. Det nyeste medlem er Kroatien, som blev en del af EU i 2013.

Hvilke lande har søgt om optagelse i EU?

EU har indledt optagelsesforhandlinger med Island, Tyrkiet, Serbien og Montenegro. Derudover har Nordmakedonien, Albanien samt Bosnien-Hercegovina også status som kandidatlande.

Hvilke lande har tidligere haft EU-formandskabet?

Alle medlemslande undtagen Kroatien har haft EU-formandskabet.

Hvor kan jeg se resultaterne af danske valg til Europa-Parlamentet?

Her finder du en oversigt over resultatet af valgene til Europa-Parlamentet i Danmark, der har fundet sted hvert 5. år siden 1979.

Hvor mange medlemmer af Europa-Parlamentet har de enkelte lande?

Europa-Parlamentet har 751 medlemmer. Tyskland har 96 pladser og er dermed landet med flest medlemmer.

Hvor mange traktater bygger EU-samarbejdet på?

EU-samarbejdet bygger på tre grundlæggende traktater: Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde, Traktaten om den Europæiske Union og Euratomtraktaten.

Hvordan startede EU?

EU startede så småt med etableringen af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab tilbage i 1952, men det nuværende samarbejde blev grundlagt ved underskrivelsen af Rom-traktaten og dens ikrafttrædelse i 1958.

Hvordan vedtog Kommissionen regler før Lissabontraktaten?

Før Lissabontraktaten trådte i kraft, anvendtes det såkaldte ”komitologi-system”, når Kommissionen udstedte regler.

Hvorfor har domstolen skiftet betegnelse fra EF-Domstolen til EU-Domstolen?

EF-Domstolen skiftede navn til EU-Domstolen, da Lissabontraktaten trådte i kraft den 1. december 2009.

Hvornår er det Europadag?

Hvert år den 9. maj er det ”Europadag”.

Hvornår kom EF til at hedde EU?

EF (Det Europæiske Fællesskab) kom til at hedde EU (Den Europæiske Union), da Maastricht-traktaten trådte i kraft den 1. november 1993.

I hvilken rækkefølge udøves Rådsformandskabet?

Rådet træffer afgørelse om den rækkefølge, medlemsstaterne varetager Rådets formandskab i.

Denne artikel dækker disse relaterede emner:

Sideansvarlig: Bodil Marsden

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik