Det Europæiske Råd

Det Europæiske Råd bestemmer de store linjer for EU’s udvikling. Rådet består af alle EU’s stats- og regeringschefer, der mødes på topmøder flere gange årligt. 


Det Europæiske Råd fastlægger EU’s politiske dagsorden ved at identificere problemområder og tage initiativ til at løse disse. 

Det Europæiske Råd består af stats- og regeringscheferne fra alle 28 medlemslande samt en formand. Det Europæiske Råd afholder topmøde 4 gange om året, men formanden kan også indkalde til hastemøder. Ved møderne deltager også formanden for Europa-Kommissionen og EU's udenrigsrepræsentant. Det Europæiske Råd mødes normalt i Bruxelles.

Formanden for Det Europæiske Råd hedder i øjeblikket Donald Tusk og er tidligere polsk premierminister. Formanden er ansvarlig for planlægningen og ledelsen af møderne i Det Europæiske Råd og arbejder for, at landene når til enighed. Formanden vælges for 2 ½ år ad gangen.

Sådan arbejder Det Europæiske Råd

Det Europæiske Råd sætter den generelle dagsorden for EU-samarbejdet. De træffer beslutninger om, hvordan EU skal udvikle sig i fremtiden, og hvordan medlemslandene skal håndtere større problemer og konflikter. Det kan f.eks. være et spørgsmål om flygtningestrømme, klimaforandringer og EU’s budget. 

Det, som Det Europæiske Råd enes om på topmøderne, bliver beskrevet i rådskonklusioner fra mødet. Rådskonklusionerne er politiske aftaler, der ikke er juridisk bindende, men skal danne politisk grundlag for Kommissionens, Europa-Parlamentets og Ministerrådets arbejde med lovgivning.

Det Europæiske Råd kan dog også vedtage juridisk bindende aftaler, der f.eks. kan handle om EU-institutionernes sammensætning.

Det Europæiske Råd spiller desuden ofte en central rolle i forbindelse med mægling og afklaring af sager. Det er typisk sager, Ministerrådet ikke har kunnet blive enige om.

 

Læs mere om Det Europæiske Råd og dets arbejde.

Selv om topmøderne i dag er afgørende for EU’s udvikling, har Det Europæiske Råd ikke eksisteret lige så længe som EU. 

1974: Oprettelse af Det Europæiske Råd i København.

1975: Det Europæiske Råds første møde i Dublin i marts.

1992: Det Europæiske Råd fik formel status med Maastrichttraktaten, der præciserede Rådets rolle og opgaver.

2004: Med Nicetraktaten blev det slået fast, at alle møder i Det Europæiske Råd skal finde sted i Bruxelles.  

2009: Det Europæiske Råd blev en af EU's 7 officielle institutioner. Herman Van Rompuy udnævnes til den første faste formand for Det Europæiske Råd. 

2014: Den polske premierminister Donald Tusk overtog posten som formand for Det Europæiske Råd.


Nyheder om EU-topmøder

20.03.2018
Det Europæiske Råd mødes i denne uge til topmøde

Der er fokus på det indre marked og handel krydret med vedtagelsen af supplerende retningslinjer for Brexit-forhandlingerne og et euro-topmøde kun for eurolandene, når stats- og regeringslederne mødes i Det Europæiske Råd den 22.-23. marts.

01.03.2018
Udkast til skilsmisseaftale præsenteret

EU's Brexitforhandler, Michel Barnier, har fremlagt et udkast til en skilsmisseaftale med briterne

Denne artikel dækker disse relaterede emner:

Senest opdateret: [11.06.2019]
Sideansvarlig: Mongin Forrest

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik