EU's administration

Det arbejde, som EU's institutioner udfører, understøttes af en administration, der løser forskellige opgaver.

Det Europæiske Personaleudvælgelseskontors (EPSO) eksamen for kandidater til EU's administration.
Større

 

EU's administration løser mange forskellige opgaver i forbindelse med udviklingen og forvaltningen af EU's politik. EU's ansatte udgøres bl.a. af jurister, økonomer, tolke, oversættere og specialister inden for forskellige områder som f.eks. miljø, bankvæsen og databeskyttelse. 

Hovedparten af de ansatte i EU arbejder i de byer, hvori institutionerne befinder sig: Bruxelles, Luxembourg, Strasbourg og Frankfurt. Men EU's ansatte kan også have arbejdsplads mange andre steder. F.eks. har Kommissionen og Parlamentet repræsentationskontorer i alle EU-landenes hovedstæder, og EU's Fælles Udenrigstjeneste har delegationer over hele verden. EU's agenturer er ligeledes spredt i større byer over hele EU.

EU's centrale administration er arbejdsplads for ca. 38.000 mennesker. Nedenfor kan du se en oversigt over, hvordan de er fordelt.

 

 Institution  2014  2013
Faste stillinger Midlertidige stillinger  Faste stillinger  Midlertidige stillinger
 Europa-Parlamentet  5.622  1.151  5.592  1.151
 Det Europæiske Råd og Rådet  3.065  36  3.117  36
 Kommissionen  24.463  438  24.502  442
 - drift  18.897  364  18.906  364
 - forskning og teknologisk udvikling  3.757    3.773  
 - Den Europæiske Unions Publikationskontor  655    669  
 - Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig  310  71  303  75
 - Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO)  121  3  122  3
 - Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder  180    182  
 - Kontoret for Infrastruktur og Logistik, Bruxelles  400    403  
 - Kontoret for Infrastuktur og Logistik, Luxembourg  143    144  
 Den Europæiske Unions Domstol  1.555  436  1.578  417
 Revisionsretten  743  139  752  139
 Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg  685  35  692  35
 Regionsudvalget  489  43  494  43
 Den Europæiske Ombudsmand  45  22  39  28
 Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse  45    45  
 Tjenesten for EU's Optræden Udadtil  1.660  1  1.669  1
 Ansatte i alt  38.372  2.301  38.480  2.292

Hvor meget en EU-ansat tjener afhænger af funktion og anciennitet. Grundlønnen varierer fra 2.300 EUR (17.105 kr.) pr. måned for en nyansat sekretær (AST/SC 1) til ca. 16.000 EUR pr. måned for en topembedsmand (AD 16) på højeste løntrin (118.993 kr.). En tjenestemand på AD5-niveau - som er den type ansættelse, man starter på, hvis man har bestået EU's adgangsprøve for generalister - tjener 4.350 euro (32.352 kr.).

Oven i grundlønnen kommer forskellige tillæg, f.eks. et udlandstillæg på 16 pct. af grundlønnen, hvis man arbejder et andet sted end i sit hjemland, og forskellige familietillæg. Pension, sygeforsikring og skat trækkes fra lønnen. Ansatte i EU betaler en særlig EU-skat og er fritaget for at betale skat i deres hjemland.

Mere om løn og ansætteselsesforhold i EU:

For at blive ansat i en af EU's institutioner skal man bestå EU's adgangsprøve, der også kaldes concours​. Den afholdes med jævne mellemrum af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor, EPSO, der står for at rekruttere medarbejdere med forskellige kvalifikationer til EU.

Prøven består af to dele: En computerbaseret stopprøve, der tester evnen til at tænke og ræsonnere logisk, numerisk og verbalt og bedømme situationer på en arbejdsplads. De ansøgere, der klarer sig bedst i den computerbaserede test, går videre til anden runde, der primært finder sted i et evalueringscenter i Bruxelles eller i Luxembourg. Her testes ansøgernes faglige og personlige kompetencer gennem gruppeøvelser, mundtlig fremstilling, samtaler og eventuelt et casestudie.

EU rekrutterer også midlertidigt ansatte og såkaldte kontraktansatte, der ansættes for en 5-årig periode. Hvis man allerede arbejder i den danske centraladministration, kan man blive sekunderet national ekspert, hvor man formelt stadig er ansat og betalt af sin danske arbejdsgiver, mens man arbejder i EU.

EU's agenturer står selv for deres ansættelsesproces.

Debat i Europa-Parlamentet

Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) står for at rekruttere medarbejdere til EU's institutioner gennem adgangsprøver. De enkelte adgangsprøver retter sig mod personer med forskellige faglige kvalifikationer.

På EPSO's hjemmeside kan du følge med i, hvilke adgangsprøver der udskrives og finde mere information om, hvordan udvælgelsen foregår.

Denne artikel dækker disse relaterede emner:

Senest opdateret: [14.06.2018]
Sideansvarlig: Stine Sofie Mathisen

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik