EU's administration

EU's institutioner får hjælp af en administration til at løse forskellige opgaver. 

Hvem er de?

De ansatte i administrationen er bl.a. jurister, økonomer, tolke, oversættere og specialister inden for forskellige områder som f.eks. miljø, bankvæsen og databeskyttelse.

Hvor arbejder de? 

Hovedparten arbejder i de byer, hvor institutionerne befinder sig: Bruxelles, Luxembourg, Strasbourg og Frankfurt. Men EU's ansatte kan også have arbejdsplads mange andre steder. F.eks. har Kommissionen og Europa-Parlamentet kontorer i alle EU-landenes hovedstæder, og EU's Fælles Udenrigstjeneste har delegationer over hele verden. EU's agenturer er ligeledes fordelt rundt i større byer over hele EU.

Hvor stor er administrationen? 

EU's centrale administration er arbejdsplads for ca. 37.000 mennesker.

Det får EU-ansatte i løn

Lønnen afhænger af jobstillingen og personens erfaring. Grundlønnen varierer fra 2.300 euro (17.105 kr.) pr. måned for en nyansat sekretær til ca. 16.000 euro pr. måned for en topembedsmand på højeste løntrin (118.993 kr.). En tjenestemand på AD5-niveau – som er den type ansættelse, man starter på, hvis man har bestået EU's adgangsprøve – tjener 4.350 euro (32.352 kr.).

Oven i grundlønnen kommer forskellige tillæg, f.eks. et udlandstillæg. Pension, sygeforsikring og skat trækkes fra lønnen. Ansatte i EU betaler en særlig EU-skat og er fritaget for at betale skat i deres hjemland.

Mere om løn og ansætteselsesforhold i EU: 

Vil du arbejde i EU? 

Hvis du har en drøm om at arbejde med EU-spørgsmål såsom klimaforandringer, migration, handel eller sikkerhed, kan du blive ansat i en af EU's institutioner. Du skal forinden bestå EU's adgangsprøve, den såkaldte concours. Den afholdes med jævne mellemrum af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor, EPSO, der står for at rekruttere medarbejdere med forskellige kvalifikationer. 

Adgangsprøven

Prøven består af to dele: En computerbaseret stopprøve, der tester evnen til at tænke logisk, numerisk og verbalt og bedømme situationer på en arbejdsplads. De ansøgere, der klarer sig bedst i denne test, går videre til anden runde, der primært finder sted i et evalueringscenter i Bruxelles eller i Luxembourg. Her testes ansøgernes faglige og personlige kompetencer gennem gruppeøvelser, mundtlig fremstilling, samtaler og eventuelt et casestudie.
EU's agenturer står selv for deres ansættelsesproces.

Find mere information om adgangsprøven:

Denne artikel dækker disse relaterede emner:

Senest opdateret: [25.04.2019]
Sideansvarlig: Stine Sofie Mathisen

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik