Øvrige institutioner

Udover de mest kendte institutioner består EU-systemet af en lang række andre institutioner, der løser mere specialiserede opgaver. Her kan du danne dig et overblik over dem og finde links til institutionernes egne hjemmesider.

EU har i dag 40 agenturer, der skal løse en række tekniske, videnskabelige eller forvaltningsmæssige opgaver i EU. De er altså specialiserede inden for et bestemt emne eller område og kan på den måde hjælpe med at implementere og gennemføre EU’s politik. Derfor oprettes agenturerne løbende efter behov.

EU-agenturerne er placeret i større byer i hele EU, og f.eks. ligger Det Europæiske Miljøagentur i København. Placeringen af EU-agenturerne blev aktuelt igen med Brexit, fordi de 2 EU-agenturer, Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) og Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) skulle flyttes fra London. Som bekendt tabte København kampen om EMA til Amsterdam, og EBA skal nu ligge i Paris.

Her kan du klikke dig videre til EU’s side om agenturerne og finde mere information om de enkelte agenturer enten ved hjælp af kortet eller søgefunktionen.

Den Europæiske Ombudsmand er skabt efter et skandinavisk forbillede og kan på mange måder sammenlignes med den danske version, Folketingets Ombudsmand. Den Europæiske Ombudsmand er altså et klageorgan, som EU-borgere, institutioner eller virksomheder kan klage til, hvis de mener, de er blevet behandlet forkert af en af EU’s institutioner. Desuden kan Den Europæiske Ombudsmand også undersøge sager på eget initiativ.

Den nuværende europæiske ombudsmand hedder Emily O’Reilly, og hun blev valgt af Europa-Parlamentet efter sidste europaparlamentsvalg i 2015. Derfor skal der også vælges en ny ombudsmand, når der er valgt et nyt Europa-Parlament i 2019.

Den Europæiske Ombudsmand er placeret i Bruxelles, hvor der er cirka 75 ansatte til at hjælpe ombudsmanden med at behandle klager og undersøge sager.

Den Europæiske Ombudsmands hjemmeside, kan du læse mere om ombudsmandens opgaver, hvordan du klager og meget mere.

Den Fælles Udenrigstjeneste er en institution, som varetager EU’s interesser over for resten af verden. Det indebærer også, at Den Fælles Udenrigstjeneste fører EU’s fælles udenrigs- og Sikkerhedspolitik (FUSP) ud i livet. Udenrigstjenesten kan kun løse opgaver, når medlemslandene er enige, fordi FUSP er et mellemstatsligt samarbejde. I den sammenhæng hjælper Den Fælles Udenrigstjeneste med at koordinere medlemslandenes indsatser på hovedkontoret i Bruxelles og i de 140 EU-delegationer rundt om i verden. EU-delegationerne hjælper både medlemslandenes ambassader og har delegationer i de internationale organisationer såsom FN og WTO.

Det er EU’s udenrigsrepræsentant, Federica Mogherini, der leder Den Fælles Udenrigstjeneste. Udover hende er der cirka 1.700 ansatte i tjenesten, hvor mange er diplomater, der arbejder på delegationerne ude i verden.

hjemmesiden for Den Fælles Udenrigstjeneste kan du læse mere om tjenestens opgaver, organisering og delegationer rundt om i verden.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) ligger i Bruxelles og er en rådgivende forsamling, der repræsenterer forskellige samfundsgruppers interesser på EU-plan. EØSU har 348 repræsentanter fra hele EU, og repræsentanterne er inddelt i 3 grupper:

  • Arbejdsgiverne 
  • Arbejdstagerne 
  • Andre interessenter (f.eks. forbrugere, landmænd m.m) 

Danmark har 9 medlemmer fra bl.a. Dansk Arbejdsgiverforening, LO og Forbrugerrådet. Medlemmerne vælges for en 5-årig periode, og de skal vælges næste gang i 2020.

EØSU’s primære opgave er at rådgive EU-institutionerne, når der skal træffes afgørelser i enten Kommissionen eller Ministerrådet. Selv om EØSU har medlemmer fra arbejdsmarkedets parter og interesseorganisationer, er det ikke forum for lobbyarbejde. I stedet skal EØSU nå frem til kompromisser mellem de forskellige interessegrupper og komme med en fælles udtalelse til enten Ministerrådet eller Kommissionen.

På EØSU’s hjemmeside kan du se listen over medlemmer, læse om deres politikker og meget andet.

Regionsudvalget består af repræsentanter valgt regionalt og lokalt i EU's medlemslande. Regionsudvalget har 335 repræsentanter fra de regionale og lokale myndigheder i hele EU. Danmark har 9 medlemmer, hvor Kommunernes Landsforening udpeger 6 af dem, og Danske Regioner udpeger de sidste 3. Medlemmerne udpeges for en periode på 5 år, og den nuværende periode løber til 2020.

Regionsudvalgets primære opgave er at tage højde for regionale problematikker, når der lovgives i EU. Derfor skal Regionsudvalget høres, når der lovgives om spørgsmål med en regional vinkel, som f.eks. regionalpolitik, miljø og uddannelse. Selv om repræsentanterne udvælges og arbejder lokalt, foregår Regionsudvalgets arbejde i Bruxelles.

Hvis du vil læse mere om EU’s Regionsudvalg, kan du finde linket til deres hjemmeside her.

Revisionsretten er en af EU’s 7 officielle institutioner, og den ligger i Luxembourg. Den har et medlem fra hvert land, så altså 28 medlemmer lige nu, men 27 når Storbritannien træder ud af EU i foråret 2019. Ministerrådet vælger medlemmerne for en periode på 6 år med mulighed for genvalg, og så vælger medlemmerne af Revisionsretten selv en formand.

Man kan sige, at Revisionsretten er EU’s uafhængige revisor, så revisionens primære formål er at holde øje med, at pengene i EU bliver brugt på den rigtige måde. Revisionsretten deler dog sin opgave med nationale myndigheder.

Hvis du vil læse mere om Revisionsretten, kan du klikke her.

Denne artikel dækker disse relaterede emner:

Senest opdateret: [21.02.2019]
Sideansvarlig: Mongin Forrest

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik