EU-politikker

EU's politikområder dækker alt fra EU’s miljøpolitik og udenrigspolitik, til eksempelvis forbrugerpolitik og den økonomiske politik. Hvis et politikområde ikke indgår i en traktat, kan EU ikke lovgive på området.

Beskæftigelsespolitik 

Formålet med EU’s beskæftigelsespolitik er at bidrage til en højere beskæftigelse i Europa. 

Det indre marked 

EU’s medlemslande udgør tilsammen EU’s indre marked. Her kan varer og ydelser handles frit, og mennesker må rejse, arbejde og bo, hvor de vil. 

Fiskeri 

Både fisk og fiskere bevæger sig på tværs af grænser. Derfor har EU en fælles fiskeripolitik.

Forskning og udvikling 

EU's fælles forskningspolitik skal hjælpe med at løse samfundets store udfordringer.

EU's klimapolitik 

EU’s klimapolitik har til formål at sikre fælles målsætninger, der gør EU mere klimavenlig. 

Landbrugspolitik 

EU's landbrugspolitik er etableret for at sikre en stabil forsyning af madvarer og forbedre landbrugets produktivitet. 

Maritime forhold 

Det maritime område handler om viden om havene, fysisk planlægning, havovervågning og meget mere. 

Miljøpolitik 

Formålet med EU’s miljøpolitik er at bekæmpe forurening af luft og vand, støjforurening, verdens klimaproblemer og beskyttelse af vilde dyr og planter i EU. 

Regionalpolitik

Regionalpolitik skal fremme samhørigheden i EU ved at udligne forskelle mellem rige og fattige regioner.

Rumpolitik 

EU's aktiviteter i rummet har betydning for viden om vejr, klima, navigation og transport. 

Telekommunikation 

I dag er internetforbindelse og mobiltelefoner uundværlige. Vi går på internettet, sender e-mails og sms’er. Kommunikation overskrider i sin natur landegrænser. 

Transportpolitik 

EU giver økonomisk støtte til internationale transportprojekter til f.eks. broer, motorveje, jernbaner og havne.

Uddannelse og ungdom

EU-samarbejdet om uddannelse giver bl.a. studerende mulighed for at komme på udveksling i andre lande.

EU's budget 

EU’s budget er på omkring 150 mia. euro om året, hvilket svarer til 1.120 mia. kroner . 

Energipolitik 

EU's energipolitik handler om at gøre EU selvforsynende med energi, øge handel med energi på tværs af grænserne og bekæmpe klimaforandringer igennem fremme af klimavenlig energi.

Forbrugerpolitik 

Formålet med forbrugerpolitikken er at beskytte forbrugernes sikkerhed og rettigheder. 

Industripolitik 

Industripolitikken skal forbedre erhvervsklimaet for små og mellemstore virksomheder.

Kultur, medier og sport 

EU støtter kultursamarbejde på tværs af grænser. 

Ligestilling 

EU arbejder for ligebehandling af borgere uanset køn, race, etnisk oprindelse, religion, tro og seksuel orientering.

Menneskerettigheder

EU arbejder for at fremme menneskerettigheder og forsvare dem både inden for og uden for sine grænser.

Monetær politik 

Monetær politik er en fælles betegnelse for den penge- og valutapolitik, der føres på eurolandenes vegne af Den Europæiske Centralbank (ECB).

Retlige og indre anliggender

EU's politik om civil- og strafferet, asyl- og migration, organiseret kriminalitet og beskyttelse af de fælles grænser. 

Sundhedspolitik 

Formålet er at forbedre folkesundheden og forebygge større sygdomstrusler. 

Terrorbekæmpelse 

En af tidens store fokusområder i EU er kampen mod terror. Terrorister arbejder ofte på tværs af grænser og derfor har EU et europæisk terrorsamarbejde. 

Turisme 

Europa tiltrækker mange turister. EU ønsker, at Europa skal styrkes som turisternes foretrukne mål.

Økonomisk politik

EU har en række fælles regler omkring den økonomiske politik, der bl.a. skal sikre, at medlemslandenes økonomier ikke udvikler sig i alt for forskellige retninger. 

Senest opdateret: [11.09.2019]
Sideansvarlig: Mongin Forrest

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik