EU-politikker

EU's politikområder dækker alt fra EU’s miljøpolitik og udenrigspolitik, til eksempelvis forbrugerpolitik og den økonomiske politik. Hvis et politikområde ikke indgår i en traktat, kan EU ikke lovgive på området.

BEU
Større

Beskæftigelsespolitik 

Formålet med EU’s beskæftigelsespolitik er at bidrage til en højere beskæftigelse i Europa. 
Kort over EU-landene som en samlet union.
Større

Det indre marked 

EU’s medlemslande udgør tilsammen EU’s indre marked. Her kan varer og ydelser handles frit, og mennesker må rejse, arbejde og bo, hvor de vil. 
Fiskerbaad
Større

Fiskeri 

Både fisk og fiskere bevæger sig på tværs af grænser. Derfor har EU en fælles fiskeripolitik.
Større

Forskning og udvikling 

EU's fælles forskningspolitik skal hjælpe med at løse samfundets store udfordringer.
Hus
Større

EU's klimapolitik 

EU’s klimapolitik har til formål at sikre fælles målsætninger, der gør EU mere klimavenlig. 
farm
Større

Landbrugspolitik 

EU's landbrugspolitik er etableret for at sikre en stabil forsyning af madvarer og forbedre landbrugets produktivitet. 
Båd
Større

Maritime forhold 

Det maritime område handler om viden om havene, fysisk planlægning, havovervågning og meget mere. 
Større

Miljøpolitik 

Formålet med EU’s miljøpolitik er at bekæmpe forurening af luft og vand, støjforurening, verdens klimaproblemer og beskyttelse af vilde dyr og planter i EU. 
Regionalpolitik
Større

Regionalpolitik og samhørighed

Regionalpolitik skal fremme samhørigheden i EU ved at udligne forskelle mellem rige og fattige regioner.
Rumpolitik
Større

Rumpolitik 

EU's aktiviteter i rummet har betydning for viden om vejr, klima, navigation og transport. 
tele
Større

Telekommunikation 

I dag er internetforbindelse og mobiltelefoner uundværlige. Vi går på internettet, sender e-mails og sms’er. Kommunikation overskrider i sin natur landegrænser. 
Transportpolitik
Større

Transportpolitik 

EU giver økonomisk støtte til internationale transportprojekter til f.eks. broer, motorveje, jernbaner og havne.
Større

Uddannelse og ungdom

EU-samarbejdet om uddannelse giver bl.a. studerende mulighed for at komme på udveksling i andre lande.
Budget
Større

EU's budget 

EU’s budget er på omkring 150 mia. euro om året, hvilket svarer til 1.120 mia. kroner . 
panels
Større

Energipolitik 

EU's energipolitik handler om at gøre EU selvforsynende med energi, øge handel med energi på tværs af grænserne og bekæmpe klimaforandringer igennem fremme af klimavenlig energi.
Pretty girl showing her friend cute clothing in trade center - Fotograf ©pressmaster - stock.adobe.com
Større

Forbrugerpolitik 

Formålet med forbrugerpolitikken er at beskytte forbrugernes sikkerhed og rettigheder. 
Større

Industripolitik 

Industripolitikken skal forbedre erhvervsklimaet for små og mellemstore virksomheder.
Teaterforestillingen Ungdom på Teater Republique
Større

Kultur, medier og sport 

EU støtter kultursamarbejde på tværs af grænser. 
Større

Ligestilling 

EU arbejder for ligebehandling af borgere uanset køn, race, etnisk oprindelse, religion, tro og seksuel orientering.
mennsker
Større

Menneskerettigheder

EU arbejder for at fremme menneskerettigheder og forsvare dem både inden for og uden for sine grænser.
euro
Større

Monetær politik 

Monetær politik er en fælles betegnelse for den penge- og valutapolitik, der føres på eurolandenes vegne af Den Europæiske Centralbank (ECB).
Retlige
Større

Retlige og indre anliggender

EU's politik om civil- og strafferet, asyl- og migration, organiseret kriminalitet og beskyttelse af de fælles grænser. 
Større

Sundhedspolitik 

Formålet er at forbedre folkesundheden og forebygge større sygdomstrusler. 
terror
Større

Terrorbekæmpelse 

En af tidens store fokusområder i EU er kampen mod terror. Terrorister arbejder ofte på tværs af grænser og derfor har EU et europæisk terrorsamarbejde. 
Hus
Større

Turisme 

Europa tiltrækker mange turister. EU ønsker, at Europa skal styrkes som turisternes foretrukne mål.
penge
Større

Økonomisk politik

EU har en række fælles regler omkring den økonomiske politik, der bl.a. skal sikre, at medlemslandenes økonomier ikke udvikler sig i alt for forskellige retninger. 

Senest opdateret: [22.02.2019]
Sideansvarlig: Mongin Forrest

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik