Sådan lovgiver EU

Når der bliver lavet love i EU, er det en proces med mange trin - lige fra et nyt initiativ tages til der følges op på, om de fælles regler fungerer, som de skal.

Beslutningsprocessen i EU

Hvordan lovgiver EU? Langt de fleste EU-love vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet i fællesskab.

Forstærket samarbejde

Muligheden for et såkaldt forstærket samarbejde, hvor ikke alle medlemslande deltager, blev indført med Nice-traktaten. 

Borgerinitiativer

Det Europæiske Borgerinitiativ giver EU’s borgere en mulighed for at præge EU-systemet direkte.

Kontrolmekanismer

Der er indført mange kontrolmekanismer i EU-systemet, som skal sikre, at der føres en fornuftig kontrol med magthaverne. 

Åbenhed i EU's arbejde

EU bestræber sig på at være så åben over for borgerne som muligt. Som EU-borger har du mulighed at få indsigt i beslutningsprocessen og EU’s dokumenter. 

Flertalsberegner

Hvordan danner medlemslandene kvalificeret flertal i Rådet? Med flertalsberegneren kan du afprøve forskellige kombinationer. 

Nærhedsprincippet

Nærhedsprincippet skal sikre, at de politiske beslutninger i EU altid træffes så tæt på borgerne som muligt. 

Kommissionens retsakter

Selv om Europa-Parlamentet og Rådet har ansvaret for at vedtage nye love i EU, kan Kommissionen gennemføre visse regler. 

Retsakter i EU's lovgivning

Når EU laver lovgivning, sker det ved, at Ministerrådet og Europa-Parlamentet vedtager regler i forskellige slags retsakter. 

Sideansvarlig: Mongin Forrest

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik