Åbenhed i EU's arbejde

Som borger i EU har du flere muligheder for at få indsigt i EU’s beslutningsprocesser og dokumenter, f.eks. gennem offentlige høringer og aktindsigter.

 

Som EU-borger har du krav på at få indblik i de ting, der sker i EU. EU’s institutioner er forpligtet til at være så åbne som muligt. Princippet om åbenhed står skrevet i EU-traktatens artikel 15 EUF.

Her kan du læse om nogle af de måder, du kan få indsigt i EU’s arbejde på.

Offentlige høringer

Europa-Kommissionen arrangerer offentlige høringer under forberedelserne af nye lovforslag for at inddrage interesseorganisationer, virksomheder og borgere i beslutningsprocessen. Du kan følge med i høringerne på Kommissionens høringsportal.

Du kan også være med til at evaluere og give feedback på eksisterende lovgivning direkte til Kommissionen. Læs mere om dine muligheder for at blande dig i debatten.

Åbenhedsregistret

Mange aktører forsøger at få indflydelse på EU’s lovgivning. Det kan f.eks. være borgerforeninger, virksomheder, handels- og brancheorganisationer, fagforeninger eller tænketanke, der arbejder for at påvirke EU’s lovgivning i en bestemt retning. Det kaldes lobbyisme.

I et forsøg på at skabe åbenhed omkring lobbyismen fører EU det såkaldte åbenhedsregister, hvor de, der laver lobbyarbejde, kan registrere sig. Det skal give borgerne et indblik i, hvem der forsøger at påvirke EU’s beslutninger, og hvordan de gør det. 

Åbenhedsregistret dækker lobbyarbejde i Kommissionen og Europa-Parlamentet, men der forhandles i øjeblikket om en ny aftale, der skal gøre registreringen obligatorisk i alle EU’s institutioner. Følg med i forhandlingerne om et obligatorisk åbenhedsregister.

Aktindsigt

Som udgangspunkt er EU’s dokumenter offentligt tilgængelige. Det betyder, at du har mulighed for at finde og læse bl.a. EU’s lovforslag, eksisterende lovgivning, domme og afgørelser fra EU’s institutioner i EU’s offentlige databaser.

Du kan dog komme ud for, at det dokument, du leder efter, ikke umiddelbart er offentligt tilgængeligt. I de tilfælde kan du søge om aktindsigt.

Alle borgere, virksomheder og organisationer, der er bosat i et EU-medlemsland, har ret til at søge aktindsigt i dokumenter fra EU’s institutioner, organer, agenturer og kontorer. 

Du kan søge aktindsigt direkte gennem EU via Ministerrådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen, men du kan også søge gennem en dansk myndighed, der er relevant for det dokument, du leder efter.

Der er ikke krav om, at dit ønske om aktindsigt skal begrundes, og du behøver heller ikke selv være involveret i sagen. Hvis du er involveret i sagen, vil du dog ofte få tildelt flere oplysninger.

Selvom du har ret til at søge aktindsigt, gælder der visse undtagelser for særlige kategorier af dokumenter. Eksempler på undtagelser er ved situationer, hvor offentliggørelsen af et dokument kan true den offentlige sikkerhed eller krænke privatlivets fred. Det kan også være dokumenter, der er lavet til internt brug, og det kan være korrespondancer vedrørende verserende åbningsskrivelser og traktatkrænkelsessager.

Du kan dykke ned i detaljerne om regler for aktindsigt i EU i aktindsigtsforordningen (1049/2001).


Sådan søger du aktindsigt

Den nemmeste måde at søge aktindsigt på direkte gennem EU er via Ministerrådets, Europa-Parlamentets eller Kommissionens onlineansøgningsskemaer:

For at få aktindsigt gennem en relevant myndighed i Danmark skal du tage kontakt direkte til myndigheden. Den vil afgøre, om du kan få aktindsigt i sagen.

Hvis du søger aktindsigt gennem en dansk myndighed, skal sagen som udgangspunkt behandles efter offentlighedsloven, der siger, at offentligheden som hovedregel har ret til at få indsigt i den offentlige forvaltning. 

Europaudvalgets lokale

Europa-Kommissionens åbenhedsportal indeholder en samling af dine muligheder for at få indblik i EU's procedurer og beslutninger.

Her kan du bl.a. få adgang til lovgivningen og finde information om aktindsigt, modtagere af EU-støtte og de rådgivende udvalg i komitologi.

Denne artikel dækker disse relaterede emner:

Sideansvarlig: Mongin Forrest

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik