Fordelingen af offentlige udgifter

Sammenlignelige tal over medlemslandenes fordeling af de offentlige udgifter i procent af BNP.


Nedenfor kan du finde en samlet oversigt over fordelingen af offentlige udgifter som procent af BNP i 2015. De offentlige udgifter er fordelt efter den såkaldte COFOG-klassifikation.

 Procent af BNP, 2015                  
Land 

Generelle
offentlige tjenester 
For-svar  Offentlig
orden og sikkerhed
Økonomiske anliggender   Miljø-
beskyt-telse
 Boliger og
offentlige faciliteter
Sund-
heds-væsen 
Fritid,
kultur og religion 
Under-visning   Social
beskyt-telse
I alt 
EU-28   6,2 1,4  1,8  4,3  0,8  0,6  7,2  1,0  4,9  19,2  47,2
Euroområdet  6,6  1,2  1,7  4,4  0,8  0,6  7,2  1,1  4,7  20,1  48,4
Belgien  8,1  0,8  1,8  6,5  0,9  0,3  7,7  1,2  6,4  20,2  53,9
Bulgarien  3,2  1,4  2,8  6,1  0,8  2,1  5,5  1,7  4,0  13,3  40,7
Tjekkiet  4,3  0,9  1,8  6,6  1,1  0,7  7,6  1,3  4,9  12,7  42,0
Danmark  7,4  1,1  1,0  3,7  0,4  0,2  8,6  1,8  7,0  23,6  54,8
Tyskland  5,9  1,0  1,6  3,1  0,6  0,4  7,2  1,0  4,2  19,0  44,0
Estland  4,3  1,9  1,8  4,8  0,7  0,4  5,5  2,0  6,1  12,9  40,3
Irland  4,1  0,4  1,1  3,4  0,4  0,6  5,7  0,6  3,7  9,6  29,4
Grækenland  9,9  2,7  2,1  8,9  1,5  0,2  4,5  0,7  4,3  20,5  55,4
Spanien  6,5  1,0  2,0  4,4  0,9  0,5  6,2  1,1  4,1  17,1  43,8
Frankrig  6,3  1,8  1,6  5,7  1,0  1,1  8,2  1,3  5,5  24,6  57,0
Kroatien  9,1  1,3  2,2  5,0  0,5  0,8  6,6  1,5  4,7  15,1  46,9
Italien  8,4  1,2  1,9  4,1  1,0  0,6  7,1  0,7  4,0  21,5  50,4
Cypern  10,2  1,4  1,7  3,5  0,4  1,8  2,6  0,9  5,7  12,0  40,1
Letland  5,2  1,0  2,0  4,2  0,7  1,0  3,8  1,6  6,0  11,5  37,1
Litauen  4,4  1,3  1,6  3,6  0,5  0,3  5,8  0,9  5,4  11,1  35,1
Luxembourg  4,4  0,3  1,0  5,0  1,1  0,5  4,6  1,2  5,2  18,9  42,1
Ungarn  8,9  0,5  2,1  8,6  1,2  1,1  5,3  2,1  5,2  15,0  50,0
Malta  6,8  0,8  1,2  5,1  2,0  0,4  5,8  1,2  5,5  12,4  41,2
Nederlandene  5,0  1,1  1,8  4,0  1,4  0,3  8,0  1,4  5,4  16,6  45,1
Østrig  6,9  0,6  1,4  6,2  0,4  0,4  8,0  1,2  5,0  21,7  51,6
Polen   4,9  1,6  2,2  4,6  0,6  0,7  4,7  1,1  5,2  15,9  41,5
Portugal  8,1  1,1  2,1  5,1  0,4  0,5  6,2  0,8  6,0  18,3  48,4
Rumænien  4,8  1,0  2,3  5,3  1,0  1,4  4,2  1,2  3,1  11,5  35,7
Slovenien  6,8  0,8  1,6  6,0  1,0  0,6  6,7  1,6  5,6  17,4  48,1
Slovakiet  6,5  1,1  2,4  6,3  1,0  0,8  7,2  1,0  4,2  15,0  45,6
Finland  8,5  1,3  1,2  4,8  0,2  0,4  7,2  1,5  6,2  25,6  57,0
Sverige  7,1  1,1  1,3  4,2  0,3  0,7  6,9  1,1  6,5  20,9  50,2
Storbritannien  4,5  2,1 2,0 3,1 0,8  0,5 7,6 0,7 5,1 16,4 42,8

Nedenfor kan du se indholdet af hovedkategorierne i COFOG-klassifikationen, hvor de offentlige udgifter fordeles efter formål:. 

Generelle offentlige tjenester 

 • Udøvende og lovgivende organer, skatte- og finansvæsen, udenrigstjenesten
 • Økonomisk bistand til udlandet
 • Generelle tjenester
 • Grundforskning
 • F&U inden for generelle offentlige tjenester
 • Generelle offentlige tjenester i.a.n. 
 • Transaktioner i forbindelse med offentlig gæld
 • Overførsler af generel art mellem forskellige forvaltningsniveauer

Forsvar 

 • Militært forsvar 
 • Civilforsvar 
 • Militærhjælp til udlandet
 • F&U inden for forsvaret 
 • Forsvar i.a.n. 

Offentlig orden og sikkerhed

 • Politi 
 • Brandvæsen 
 • Domstole 
 • Fængsler 
 • F&U inden for offentlig orden og sikkerhed 
 • Offentlig orden og sikkerhed i.a.n. 

Økonomiske anliggender

 • Generelle anliggender inden for økonomi, handel og arbejdsmarked 
 • Landbrug, skovbrug, fiskeri og jagt 
 • Brændstof og energi 
 • Råstofudvinding, fremstillingsvirksomhed og bygge- og anlægsvirksomhed 
 • Transport 
 • Kommunikation 
 • Andre erhverv 
 • F&U i emner inden for økonomi 
 • Økonomiske anliggender i.a.n. 

Miljøbeskyttelse

 • Affaldshåndtering 
 • Spildevandshåndtering 
 • Forureningsbekæmpelse
 • Beskyttelse af biodiversitet og landskab 
 • F&U inden for miljøbeskyttelse 
 • Miljøbeskyttelse i.a.n. 

Boliger og offentlige faciliteter

 • Boligbyggeri 
 • By- og egnsudvikling 
 • Vandforsyning 
 • Gadebelysning 
 • F&U inden for boliger og offentlige faciliteter 
 • Boliger og offentlige faciliteter i.a.n. 

Sundhedsvæsen

 • Medicinske produkter, apparater og udstyr 
 • Ambulant behandling 
 • Hospitalstjenester 
 • Offentligt sundhedsvæsen 
 • F&U inden for sundhedsvæsen 
 • Sundhedsvæsen i.a.n. 

Fritid, kultur og religion

 • Fritids- og sportstjenester 
 • Kulturtjenester 
 • Radio- og tv-udsendelser samt forlagsvirksomhed 
 • Religiøse og andre organisationer 
 • F&U inden for fritid, kultur og religion 
 • Fritid, kultur og religion i.a.n. 

Undervisning

 • Førskoleundervisning og primær undervisning 
 • Sekundær undervisning 
 • Undervisning på niveauet mellem sekundær undervisning og tertiær undervisning 
 • Tertiær undervisning 
 • Undervisning uden for niveauplacering 
 • Hjælpetjenester i forbindelse med undervisning 
 • F&U inden for undervisning 
 • Undervisning i.a.n. 

Social beskyttelse

 • Sygdom og invaliditet 
 • Alderdom 
 • Efterlevende 
 • Familie og børn 
 • Arbejdsløshed 
 • Bolig 
 • Sociale ydelser i.a.n. 
 • F&U inden for social beskyttelse 
 • Social beskyttelse i.a.n. 
Prøv vores interaktive økonomimodul

Prøv også vores interaktive økonomimodul med:
- Arbejdsløshed (totalt og ungdomsarbejdsløshed)
- Bruttonationalprodukt (BNP)
- Rente på statsobligationer
- Inflation
-Offentlig budgetsaldo og gæld, strukturel saldo.

Det er blot et uddrag af de forskellige statistiske og økonomiske oplysninger om EU-landene som kan ses i modulet. Statistikken kan ses for det enkelte land eller sammenlignes med de øvrige EU-lande over tid.

Nyheder

14.02.2017
Kommissionens vinterprognose 2017-2018

Europa-Kommissionen forventer fortsat økonomisk vækst i EU's medlemslande i 2017 og 2018.

30.11.2016
Forskning og udvikling: Danmark i Top 3

Danmark indtager efter Sverige og Østrig en tredjeplads i EU, når det angår udgifter til forskning og udvikling målt i pct. af bruttonationalproduktet (BNP).

Denne artikel dækker disse relaterede emner:

Senest opdateret: [14.06.2018]
Sideansvarlig: Anders Hulgreen Jensen

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik