Skatteniveau i EU's medlemslande

EU-landenes samlede skatteniveau samt fordeling af skatter efter funktion og type.

Euro og et forstørrelsesglas.

Medlemslandenes skatteindtægter spænder fra 23,9 procent af BNP i Irland til 46,6 procent af BNP i Danmark i 2015. Det gennemsnitlige skatteniveau i de 28 EU-lande udgjorde 38,7 procent af BNP i 2015. 

Nedenfor kan der findes en tabel over det samlede skatteniveau i perioden 2008 til 2015 samt en tabel med skatteindtægterne fordelt på funktion og type. Nederst kan du finde de gældende skattesatser for højeste personlig indkomstskat, selskabsskat og momssatser i 2017.

 Samlede skatter i procent af BNP*

Land 2008 2009 2010 2011 2012 2013  2014   2015
EU-28 37,9 37,1 37,2 37,7 38,3 38,8  38,8  38,7 
Euroområdet 38,4 38,0 38,0 38,5 39,5  40,1  40,3  40,2 
Belgien  43,6 42,7 43,1 43,7 44,8 45,7  45,4  45,1 
Bulgarien 30,7 27,2 26,0 25,3 26,7 28,2  28,4  29,0 
Tjekkiet 33,1 32,1 32,5 33,8 34,2 34,8  33,9  34,3 
Danmark 44,8 45,0 45,0 45,0 45,8 46,5  49,3  46,6 
Tyskland 37,7 38,0 36,7 37,2 37,8 38,2  38,3  38,6 
Estland 31,4 34,9 33,3 31,5 31,7  31,7  32,6  33,9 
Irland 29,0 28,1 27,9 27,8 28,3 28,7  29,1  23,9 
Grækenland 31,8 30,8 32,0 33,6 35,5 35,5  35,9  36,4 
Spanien 32,2 29,8 31,3 31,2 32,3 33,2  33,8  33,9 
Frankrig 42,5 42,0 42,1 43,3 44,5  45,4  45,7  45,9 
Kroatien 36,8 36,4 36,1 35,2 35,9 36,6  36,8  37,6 
Italien 41,2 41,7 41,5 41,5 43,5 43,5  43,2  43,2 
Cypern 34,8 31,8 31,9 31,9 31,6 31,5  33,2  33,0 
Letland 27,8 27,3 27,9 27,9 28,6 28,6  29,0  29,2 
Litauen 30,6 30,2 28,3 27,2 27,0 27,1  27,6  29,1 
Luxembourg 37,2 39,0 37,6 37,4 38,7 38,5  38,1  37,8 
Ungarn 39,6 39,1 37,4 36,8 38,5 38,1  38,2  39,1 
Malta 32,1 32,5 31,2 31,9 32,2 32,4  34,0  33,7 
Nederlandene 36,4 35,4 36,1 35,9 36,0 36,5  37,5  37,8 
Østrig 41,8 41,4 41,3 41,4 42,1 42,9  43,1  43,8 
Polen 34,1 31,2 31,4 31,8 32,1 31,9  32,0  32,5 
Portugal 31,7 29,9 30,4 32,3 31,8 34,1  34,3  34,5 
Rumænien 27,6 26,3 26,2 28,1 27,7 27,3  27,5  28,0 
Slovenien 36,6 36,4 37,1 36,7 37,1 37,0  36,7  36,8 
Slovakiet 29,0 28,8 28,0 28,5 28,2 30,1  31,1  32,2 
Finland 41,2 40,9 40,8 42,0 42,7 43,6  43,8  44,0 
Sverige 44,0 44,1 43,2 42,5 42,6 42,9  42,6  43,3 
Storbritannien 35,1 32,5 33,5 34,2 33,4 33,2  32,8  33,3 
 *Samlede skatter og obligatoriske faktiske sociale bidrag.

 

Fordeling af skatter efter funktion som procent af BNP og som procent af samtlige skatter:

             
Skatter efter funktion 2015 - % af BNP og % af samtlige skatter  
Land  Forbrug Arbejdskraft Kapital


   % af BNP  % af skatter  % af BNP  % af skatter  % af BNP % af skatter   

 
EU-28 11,1  28,7 19,3  49,7 8,4  21,6        
Euroområdet 10,8  26,9 21,0  52,3 8,4  20,8        
Belgien 10,3  22,8 24,0  53,2 10,6  23,6        
Bulgarien 14,7  50,8 9,9  34,0 4,4  15,2        
Tjekkiet 11,9  34,8 17,0  49,6 5,4  15,7        
Danmark 14,3  30,6 23,9  51,3 8,4  18,1        
Tyskland 10,4  27,0 21,8  56,6 6,3  16,4        
Estland 14,0  41,4 16,8  49,7 3,0  8,9        
Irland 7,9  33,3 10,3  43,0 5,7  23,7        
Grækenland 13,6  37,3 14,5  39,9 8,3  22,8        
Spanien 9,5  28,1 16,2  47,8 8,1  24,0        
Frankrig 11,2  24,4 23,9  52,1 10,8  23,5        
Kroatien 18,9  50,1 14,6  38,9 4,1  11,0        
Italien 11,2  25,8 21,2  49,0 10,9  25,2        
Cypern 12,9  39,1 11,3  34,3 8,8  26,6        
Letland 11,9  40,8 13,9  47,5 3,4  11,7        
Litauen 11,3  38,7 13,6  46,7 4,2  14,6        
Luxembourg 9,8  26,0 17,2  45,6 10,7  28,4        
Ungarn 16,4  41,9 17,6  45,0 5,1  13,1        
Malta 12,9  38,2 11,4  33,8 9,4  28,0        
Nederlandene 11,3 29,9 20,6  54,7 5,8  15,4        
Østrig 11,7  26,6 24,8  56,6 7,4  16,8        
Polen 11,4  35,2 13,5  41,7 7,5  23,2        
Portugal 12,3  35,7 14,6  42,3 7,6  22,0        
Rumænien 12,6  45,0 10,3  36,7 5,1  18,3        
Slovenien 14,5  39,4 18,4  50,0 3,9  10,6        
Slovakiet 10,3  31,9 16,8  52,1 5,2  16,1        
Finland 14,2 32,3 22,7  51,7 7,0  16,0        
Sverige 12,0 27,8 24,9  57,6 6,3  14,5        
Storbritannien 11,1 33,5  12,6  37,8  9,6  28,7        

             

 

Fordeling af skatter efter type på direkte og indirekte skatter samt sociale bidrag i 2015:

Skatter efter type 2015 - % af BNP


Land Direkte skatter Indirekte skatter Sociale bidrag Mod-regning* 
Personlig 
indkomst-
skat
Selskabs-
skat
 Øvrige Moms Skatter og
afgifter på 
import
Skatter
på pro-
dukter 
 Øvrige 
produk-tions-
skatter 
EU-28 9,4 2,5  1,3  7,0 0,4 3,7  2,4  12,0 0,1
Euroområdet 9,3 2,5 1,1  6,8 0,5 3,6  2,4  14,1 0,1
Belgien 12,6 3,4  1,6  6,7 0,6 3,7  2,2  14,3 -
Bulgarien 3,1 2,1  0,4  9,0 0,2 5,5  0,9  7,9 -
Tjekkiet 3,6 3,4 0,2  7,3 1,7 3,0  0,5  14,5 -
Danmark 26,5 2,6 1,6  9,4 0,2 4,6  2,4  0,1 0,5
Tyskland 9,1 2,4 1,0  7,0 0,8 2,5  0,7  15,1 -
Estland 5,8 2,1 0,0  9,2 4,5 0,1  0,7  11,3 -
Irland 7,7 2,7 0,7  4,7 1,5 1,6  1,2  3,9 -
Grækenland 5,4 2,2 1,9  7,3 0,2 5,1  3,5  10,7 -
Spanien 7,4 2,4 1,0  6,5 0,2 3,4  1,9  11,6 0,5
Frankrig 8,8 2,6 1,7  6,9 0,1 4,4  4,6  16,9 0,2
Kroatien 3,6 1,9 0,5  13,0 0,1 5,5  1,1  11,9 -
Italien 12,2 2,0 0,6  6,2 0,1 5,4  3,7  13,0 -
Cypern 2,7 5,9 1,1  8,6 0,2 3,8  2,2  8,4 -
Letland 5,9 1,6 0,3  7,7 0,2 3,8  1,3  8,3 -
Litauen 3,9 1,5 0,1  7,7 0,3 3,4  0,6  11,6 0,0
Luxembourg 9,2 4,5 1,0  6,8 2,6 0,9  1,9  10,9 -
Ungar 5,0 1,7 0,4  9,7 0,2 7,2  1,9  13,1 -
Malta 6,8 6,7 0,8  7,8 0,2 5,2  0,6  5,7 -
Nederlandene 7,7 2,7 1,4  6,6 1,6 2,1  1,3  14,2 -
Østrig 10,9 2,3 1,2  7,7 0,1 3,3  3,5  14,7 -
Polen 4,7 1,8 0,4  7,0 0,6 3,8  1,6  12,6 0,1
Portugal 7,3 3,1 0,4  8,6 0,6 3,9  1,6  9,0 -
Rumænien 3,7 2,3 0,6  8,1 0,4 4,0  0,9  8,1 -
Slovenien 5,1 1,5 0,7  8,3 0,1 5,2  1,3  14,5 0,0
Slovakiet 3,1 3,7 0,5  6,9 0,2 2,9  1,0  13,8 -
Finland 13,3 2,2 1,5  9,1 0,1 5,0  0,1  12,7 -
Sverige 15,1 3,0 0,3  9,1 0,1 2,8  10,1  2,8 -
Storbritannien 9,2 2,5 2,5  6,9 0,2 4,3  1,6  6,1 -
 * skatter der ikke forventes at blive opkrævet.

 

Højeste sats for personlig indkomstskat, selskabsskatter samt momssatser for de 28 EU-lande i 2017:

Skattersatser for personlig indkomstskat, selskabsskat samt momssatser i 2017 

Land Indkomstskat (%) Selskabsskat (%) Moms (%)
Standard Reduceret

EU-28 39,0 21,9 21,5 -
Euroområdet 42,3 24,1 20,8 -
Belgien 53,2 34,0 21,0 6,0/12,0
Bulgarien 10,0 10,0 20,0 9,0
Tjekkiet 15,0 19,0 21,0 10,0/15,0
Danmark 55,8 22,0 25,0 -
Tyskland 47,5 30,2 19,0 7,0
Estland 20,0 20,0 20,0 9,0
Irland 48,0 12,5 23,0 9,0/13,5
Grækenland 55,0 29,0 24,0 6,0/13,0
Spanien 43,5 25,0 21,0 10,0
Frankrig 50,2 34,4 20,0 5,5/10,0
Kroatien 42,4 18,0 25,0 5,0/13,0
Italien 47,2 27,8 22,0 10,0/5,0
Cypern 35,0 12,5 19,0 5,0/9,0
Letland 23,0 15,0 21,0 12,0
Litauen 15,0 15,0 21,0 5,0/9,0
Luxembourg 45,8 27,1 17,0 8,0/14,0
Ungarn 15,0 10,8 27,0 5,0/18,0
Malta 35,0 35,0 18,0 5,0/7,0
Nederlandene 52,0 25,0 21,0 6,0
Østrig 50,0 25,0 20,0 10,0/13,0
Polen 32,0 19,0 23,0 5,0/8,0
Portugal 56,2 29,5 23,0 6,0/13,0
Rumænien 16,0 16,0 19,0 5,0/9,0
Slovenien 50,0 19,0 22,0 9,5
Slovakiet 25,0 21,0 20,0 10,0
Finland 51,4 20,0 24,0 10,0/14,0
Sverige 57,1 22,0 25,0 6,0/12,0
Storbritannien 45,0 19,0 20,0 5,0

 

Prøv vores interaktive økonomimodul

Prøv også vores interaktive økonomimodul med:
- Arbejdsløshed (totalt og ungdomsarbejdsløshed)
- Bruttonationalprodukt (BNP)
- Rente på statsobligationer
- Inflation
-Offentlig budgetsaldo og gæld, strukturel saldo.

Det er blot et uddrag af de forskellige statistiske og økonomiske oplysninger om EU-landene som kan ses i modulet. Statistikken kan ses for det enkelte land eller sammenlignes med de øvrige EU-lande over tid.

Nyheder

14.02.2017
Kommissionens vinterprognose 2017-2018

Europa-Kommissionen forventer fortsat økonomisk vækst i EU's medlemslande i 2017 og 2018.

30.11.2016
Forskning og udvikling: Danmark i Top 3

Danmark indtager efter Sverige og Østrig en tredjeplads i EU, når det angår udgifter til forskning og udvikling målt i pct. af bruttonationalproduktet (BNP).

Denne artikel dækker disse relaterede emner:

Senest opdateret: [14.06.2018]
Sideansvarlig: Anders Hulgreen Jensen

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik