Afgørelse fra EU-Domstolen om velfærdsydelser

11.11.2014

Ikke-erhvervsaktive unionsborgere, som flytter til et andet medlemsland alene med det formål at opnå social bistand, kan udelukkes fra at modtage visse sociale ydelser.

Denne artikel dækker disse emner:

EU-Domstolen i Luxembourg

EU-Domstolen har i en afgørelse afsagt den 11. november 2014 slået fast, at EU's medlemslande godt kan afvise at yde sociale ydelser i form af såkaldte "særlige ikke-bidragspligtige kontantydelser" til unionsborgere fra andre medlemslande, hvis disse borgere ikke er arbejdssøgende og ikke kan forsørge sig selv, hvilket er kravet for lovligt at kunne opholde sig i et andet medlemsland ud over en periode på tre måneder. 

For Danmarks vedkommende omfatter særlige ikke-bidragspligtige kontantydelser ifølge bilag X til forordning 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger dog kun boligstøtte til pensionister.

Forslag til dig på EU.dk

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik