Kommissionens efterårsprognose 2014-2016

04.11.2014

Europa-Kommissionen har offentliggjort sin prognose for den økonomiske udvikling i EU i 2014-2016.

Denne artikel dækker disse emner:
Kommissionen nedjusterer vækstforventningerne for 2014 og 2015 til henholdsvis 1,3 og 1,5 pct. for EU som helhed. For de 18 eurolande nedjusteres vækstforventningerne til 0,8 og 1,1 pct. i 2014 og 2015. Den relativt lave vækst i 2014 på 1,3 i EU samlet og 0,8 pct. for landene i euroområdet forventes at tiltage lidt i 2015 til henholdsvis 1,5 pct. og 1,1 pct. som følge af en forbedring af den udenlandske og indenlandske efterspørgsel. I 2016 forventes en yderligere stigning i væksten til 2,0 pct. for EU som helhed og 1,7 pct. for de 18 eurolande under ét. Kommissionen begrunder stigningen i 2016 med en styrkelse af finanssektoren og effekten af den seneste tids strukturreformer. Udviklingen i de enkelte medlemslande vil dog fortsat være uens. 
  

Ledighed

Ledigheden forventes fortsat at være på et meget højt niveau. Niveauet for 2014 og 2015 forventes at blive på omkring 10 pct. i EU som helhed og lidt over 11 pct. i samme periode i euroområdet. Som en følge af den forventede gradvise forbedring af den økonomiske vækst regner Kommissionen med et fald i ledigheden til 9,5 pct. i EU samlet og 10,8 pct. i eurolandene under ét i 2016. 

Inflation 

De lavere råvarepriser og ledige kapacitet i økonomien har ført til et lavt inflationsniveau i EU, som vil fortsætte i 2014 og 2015 med et inflationsniveau på henholdsvis 0,6 pct. og 1,0 pct. Inflationen forventes at tiltage lidt i 2016 - igen som følge af den forventede større økonomiske aktivitet i slutningen af prognoseperioden - til 1,6 pct.

Offentlige finanser

Dønningerne fra den økonomiske krise og den lave økonomiske vækst påvirker stadig medlemslandenes offentlige finanser - dog forventes en lidt forbedret budgetstilling frem mod 2016. Budgetunderskuddet i euroområdet forventes at falde fra 2,6 pct. af BNP i 2014 til 2,1 pct. i 2016. For samtlige EU-lande under ét forventes underskuddet at være på 3,0 pct. i 2014 og 2,3 pct. 2016.

De vedvarende offentlige budgetunderskud afspejler sig også i udviklingen af den offentlige bruttogæld. Fra et gennemsnitligt niveau på 62 pct. af BNP i 2008 forudses et niveau omkring de 88 pct. af BNP i 2014-16 for EU-landene under ét. 

Nedenfor kan en række udvalgte nøglevariable fra efterårsprognosen findes for de 28 EU-medlemslande, euroområdet samt Danmark.

Udvalgte nøglevariable fra Kommissionens prognose 2014-2016

2010 

2011 

2012 

2013 

2014*

2015*

2016*

Økonomisk real vækst (årlig procentvis ændring i BNP)
EU-28

2,1

1,7

-0,4

0,0

1,3

1,5

2,0

Eurområdet

2,0

1,6

-0,7

-0,5

0,8

1,1

1,7

Danmark

1,6

1,3

-0,8

-0,1

0,8

1,7

2,0

Arbejdsløshed (procent af den civile arbejdsstyrke)
EU-28

9,6

9,6

10,4

10,8

10,3

10,0

9,5

Euroområdet

10,1

10,1

11,3

11,9

11,6

11,3

10,8

Danmark

 7,5

7,6

7,5

7,0

6,7

6,6

6,4

Inflation (procentvis årlig ændring)
EU-28

2,1

3,1

2,6

1,5

0,6

1,0

1,6

Euroområdet

1,6

2,7

2,5

1,4

0,5

0,8

1,5

Danmark

2,2

2,7

2,4

0,5

0,4

1,1

1,7

Offentlig budgetsaldo (procent af BNP)
EU-28

-6,4

-4,5

-4,2

-3,2

-3,0

-2,7

-2,3

Euroområdet

-6,1

-4,1

-3,6

-2,9

-2,6

-2,4

-2,1

Danmark

-2,7

-2,1

-3,9

-0,7

-1,0

-2,3

-2,0

Offentlig bruttogæld (procent af BNP)
EU-28

78,4

81,3

85,0

87,1

88,1

88,3

87,6

Euroområdet

83,8

86,4

90,8

93,1

94,5

94,8

93,8

Danmark

42,9

46,4

45,6

45,0

44,1

45,1

45,6

EU-28, Euroområdet, *prognose.


Kommissionens efterårsprognose

Økonomisk prognose for perioden 2014-2016

Europa-Kommissionen har udarbejdet den økonomiske efterårsprognose for 2014-2016. Kommissionen udarbejder disse prognoser tre gange årligt - om foråret, efteråret og vinteren. Prognoserne anvendes bl.a. i Kommissionens løbende overvågning af den økonomiske udvikling under det såkaldte europæiske semester, hvor den forventede udvikling i den offentlige budgetsaldo og bruttogæld danner baggrund for medlemslandenes efterlevelse af kravene under stabilitets- og vækstpagten.

Forslag til dig på EU.dk

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik