EU og FN’s 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling

28.09.2015

I den forløbne weekend samledes verdens ledere til FN’s Generalforsamling i New York, USA. Højt på dagsordenen var vedtagelsen af FN’s 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling.

De 17 mål er opfølgningen på de 2015-mål, FN vedtog i 2000. For første gang er målene rettet mod alle FN’s lande herunder EU’s medlemmer.

En globus og et håndtryk.

EU deltager ved FN’s Generalforsamling

EU var repræsenteret ved Generalforsamlingen. Bl.a. deltog EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Federica Mogherini, første næstformand for Kommissionen, Frans Timmermanns, og EU-Kommissær for Internationalt Samarbejde og Udvikling, Neven Mimica. Et af Mimica’s ansvarsområder som Kommissær har været at fastlægge Kommissionen og EU’s holdninger til forhandlingerne om FN’s nye verdensmål.

Da Lissabontraktaten trådte i kraft i 2009, fik EU status som ’juridisk person’. En juridisk person er en retlig enhed, fx en institution, der i visse henseender kan påtage sig rettigheder og forpligtelser på linje med fysiske personer. Det betød, at EU kunne få observatørstatus i FN’s organer (og i tilfældet FAO blive fuldgyldigt medlem). I 2011 vedtog FNs generalforsamling en resolution, som betød en opgradering af EU’s observatørstatus i FN. Resolutionen gjorde det muligt for EU at præsentere fælles holdninger, fremsætte forslag og deltage i den generelle debat ved forsamlingerne i september. EU har dog ikke stemmeret.    

EU’s prioriteter for FN’s Generalforsamling nr. 70

EU har arbejdet med følgende tre hovedprioriteter ved weekendens Generalforsamling:

  • En mere sikker verden

Herunder bl.a. fokus på ikke-spredning og nedrustning og bekæmpelse af terrorisme.

  • Vores fælles fremtid

Herunder f.eks. fokus på klimaforandringer, menneskerettigheder og ligestilling.

  • Effektivt multilateralt samarbejde

Herunder f.eks. reform af FN-systemet.

Frans Timmermanns talte søndag under udviklingstopmødet, som foregik parallelt med Generalforsamlingen. Hans centrale budskab lød: ”Europas budskab til alle disse lande [lande med udviklede - eller vækstøkonomier, red.] er: Det er også vores tur nu, til at træde uden for vores tryghedszone. Det handler om meget konkrete spørgsmål. Om hvordan vi vender vores økonomier om og gør dem cirkulære […]” [egen oversættelse].   

Læs mere…

Om EU’s udviklingspolitik

Om FN’s 17 nye verdensmål

Om EU’s mission til FN

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik