Ekstraordinært EU-topmøde i dag torsdag 

23.04.2015

EU's stats- og regeringschefer mødes til ekstraordinært EU-topmøde for at drøfte mulige tiltag til at forbedre den dramatiske flygtningesituation i Middelhavsområdet.

EU-topmøde om flygtningepresset i Middelhavet. Her en italiensk kystvagt. Foto: Kommissionen 

EU's faste formand, Donald Tusk, har indkaldt stats- og regeringscheferne til det ekstraordinære topmøde på baggrund af de tragiske hændelser, der fandt sted i Middelhavet i sidste weekend. EU-topmødet der starter torsdag kl. 16 vil blive indledt med et minuts stilhed for weekends ofre.

EU's faste formand, Donald Tusk, har indkaldt stats- og regeringscheferne til det ekstraordinære topmøde på baggrund af de tragiske hændelser, der fandt sted i Middelhavet i sidste weekend.

Dagsorden for mødet

Tusk ønsker, at topmødet skal tage stilling til en række hastespørgsmål: 

Hvordan kan EU standse de menneskesmuglere, der kynisk tjener penge på at bringe migranternes liv i fare?
Hvordan kan EU øge den fælles indsats for at redde mennesker i nød?
Hvordan kan EU bedre bistå de EU-lande, som er hårdest ramt?
Hvordan kan EU øge samarbejdet med oprindelses- og transitlandene?

10-punktsplan

EU-topmødet vil bygge videre på de drøftelser, der var på det kombinerede møde for EU's justits- og udenrigsministre den 20. april 2015. Her var der bl.a. enighed om at iværksætte 10 tiltag, som omfatter følgende elementer:

 • Styrkelse af de fælles operationer i Middelhavet - Triton og Poseidon - under Frontex-grænsesamarbejdet ved at øge de finansielle ressourcer og aktiver. Området som operationerne dækker vil også blive udvidet, dog forsat under mandatet fra Frontex.
 • En strategisk indsats for at pågribe og destruere de fartøjer, der bliver anvendt af smuglerne.
 • Europol (EU's politisamarbejde), Frontex (EU's grænsekontrolsamarbejde), EASO (EU's støttekontor for asylbehandling) og Eurojust (EU's samarbejde mellem nationale offentlige anklagere) skal mødes regelmæssigt og arbejde tæt sammen for at samle information om smuglernes handlemønstre samt spore pengestrømmene.
 • EASO skal indsætte teams i Italien og Grækenland for at i fællesskab at håndtere processen med asylansøgninger.
 • EU's medlemslande skal sikre fingreaftryk af alle migranter.
 • Overveje en mekanisme til omfordeling af migranter i nødstilfælde.
 • Et EU-pilotprojekt til frivillig genbosættelse, hvor der tilbydes en række opholdssteder til personer med behov for beskyttelse. 
 • Etablere et nyt tilbagesendelsesprogram til hurtig tilbagesendelse af irregulære migranter fra de udsatte medlemslande koordineret af Frontex.
 • Dialog med de lande, der støder op til Libyen, gennem en fælles indsats mellem Kommissionen og EEAS (EU's udenrigstjeneste). Samtidig skal initiativerne i Niger optrappes. 
 • Indsætte særlige immigrations-personer i vigtige tredjelande, der kan indhente oplysninger om migrationsstrømme samt styrke EU-delegationernes rolle.

Dansk tilgang

Danmark støtter en styrkelse af Frontex-operationen, og man er fra dansk side også villig til at bidrage med yderligere personer, udstyr, overvågningsfly eller bidrag til selve søoperationen. Danmark støtter også et tættere og hurtigere samarbejde mellem de involverede aktører. Danmark bakker også op om hjælp til Italien og Grækenland til registrering af de ankomne asylansøgere.

Fra dansk side understreges vigtigheden af at få registreret fingreaftryk, da det er afgørende for funktionen af Dublin-systemet (behandlingen af asylansøgningen i det første land, hvor personen registreres) og Schengen-samarbejdet. Her er Danmark klar til at stille yderligere ekspertbistand til rådighed for de medlemslande, der har udfordringer med registreringen. Danmark støtter også forsøg med hurtig tilbagesendelse af irregulære migranter samt forsøg med at indhente efterretninger om migrationsstrømmene fra personale udstationeret i de berørte lande.

Fra dansk side kan man dog ikke støtte en mekanisme til omfordeling af de ankomne migranter, da asyl- og flygtningepolitikken for Danmark er et nationalt anliggende. Et projekt til genbosættelse af migranter vil falde under det danske retsforbehold, og Danmark vil derfor ikke være bundet af det.

Opsummeret vil Danmark gerne:

 • bidrage med yderligere bistand til Frontex
 • bidrage med yderligere ekspertbistand til EU's asylstøttekontor EASO
 • støtte nærområdeindsatsen i forhold til udviklings- og beskyttelsesprogrammer. 

Forslag til dig på EU.dk

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik