EU-Domstolen afsiger dom i sag T-521/14 Sverige mod Kommissionen

16.12.2015

EU-Domstolen afsagde i dag den 16. december 2015 dom i en sag om Kommissionens manglende handling ifm. fastlæggelse af videnskabelige kriterier for, hvornår stoffer er hormonforstyrrende.

Denne artikel dækker disse emner:
EU-domstolen.


EU-Domstolen slår fast, at Kommissionen har forsømt at vedtage videnskabelige kriterier for, hvilke stoffer der skal regnes som hormonforstyrrende. Det skulle senest være sket den 13. december 2013. Sagen er anlagt af Sverige, og det er usædvanligt, at et medlemsland anlægger sag mod Kommissionen.


Sagen kort
Ministerrådet og Europa-Parlamentet vedtog i 2012 en forordning om brugen af såkaldte biocidholdige produkter. Biocidholdige produkter bruges til at bekæmpe bestemte organismer, men kan også indebære en risiko for mennesker, dyr og miljø. Forordningen er udtryk for ønsket om at skabe balance mellem det indre marked og et højt beskyttelsesniveau for menneskers og dyrs sundhed. 

I forordningen fastsættes de stoffer, som ikke kan blive godkendt på grund af de hormonforstyrrende virkninger. Det står klart i forordningen, at Kommissionen senest den 13. december 2013 skulle have vedtaget delegerede retsakter om de videnskabelige kriterier for, hvilke stoffer der skal regnes som hormonforstyrrende. Det har Kommissionen ikke gjort, hvilket blev begrundet med, at det først var nødvendigt at foretage en konsekvensanalyse i sagen. 

På grund af Kommissionens passivitet, anlagde Sverige sag ved Domstolen – støttet af Danmark. Det er ifølge Domstolen en forholdsvis usædvanlig sag. Det sker sjældent, at EU-medlemslande lægger sag an mod Kommissionen. 

Konsekvenserne af dommen
Med dommen slår Domstolen fast, at Kommissionen har tilsidesat forordningen ved ikke at vedtage reglerne om de videnskabelige kriterier. Domstolen slår fast, at det fremgår af forordningen, at Kommissionen har en klar og ubetinget forpligtelse til at vedtage delegerede retsakter om kriterierne for hormonforstyrrende stoffer. 

Det forventes, at Kommissionen nu vil rette ind og leve op til forpligtelserne i forordningen. 

Du kan finde et resumé af dommen her:

Den Europæiske Unions Ret PRESSEMEDDELELSE NR. 145/15Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik